LFU zoom.jpg

Nye unge lederspirer er i gang!

Endelig var det tid for høstens kjekkeste kurs - lederkurs for ungdom! Vi hadde gledet oss til å treffe 21 flotte ungdommer i alderen 15-19 år, og denne engasjerte gjengen innfridde til fulle!

Med mål om å utvikle gode ledere og mennesker

Kurset skal gi unge lederspirer verktøy og kompetanse som trengs for å løse ulike oppgaver, og for å være en ressursperson i klubb. Klubbene som har hatt deltakere på kurset kan være utrolig stolte av sine ungdommer, som nå kan mer om norsk idrett, ledelse, kommunikasjon og klubbarbeid. Læringen kommer også godt med på veien videre i livet. Programmet for denne første kurshelgen er som følger;

  • Bli kjent
  • Jeg som rollemodell
  • Selvtillit, selvbilde og selvfølelse
  • Medlemmet i sentrum
  • Deg som ressurs
  • Fra mål til handling
  • Kommunikasjon
  • Presentasjonsteknikk

LFU lek.jpg

Det er tross alt fredag, og ingenting å si på stemningen!

Stor grad av deltagerinvolvering

Det er en helg fullspekket med individuelt arbeid, gruppeoppgaver og presentasjoner. Det er tilegning av kunnskap, lek og moro, og fokus på å skape en trygg sosial setting. Deltakerne viste stor evne til refleksjon, og det var imponerende engasjement gjennom hele helgen.

LFU bakgrunn.jpg

Vakre omgivelser på Hotell Jæren 

Praksis i klubb

Som en del av kurset, får ungdommene i oppgave å lage en handlingsplan for et valgt prosjekt i sin klubb. Alle har en kontaktperson i egen klubb, som har et ansvar i forhold til å tilrettelegge for at deltagerne har oppgave(r) å gjennomføre i praksisperioden. Hvordan dette oppleves, skal vi snakke litt om på oppfølgingssamlingen på nyåret. Vi gleder oss allerede til å treffe dere igjen!