Foto fra NM-veka i regionen: Kjetil Dalseth
Foto fra NM-veka i regionen: Kjetil Dalseth

God sommer - og velkommen tilbake til idretten.

RIKs refleksjon handler om at Rogalandsidretten på langt nær er utslått etter koronaen. Samtidig tillater vi oss å utfordre hverandre til å bli litt snillere med hverandre.

Tusen takk til idrettslagene i Rogaland.

Idrettens årlige samordnede registrering viser at Rogalandsidretten på langt nær er utslått etter to år med koronaens herjinger.

Idrettslagenes frivillige ledere og ildsjeler i Rogaland leder klart på landsstatistikken når vi nå ser på veksten i antall medlemskap. Opptellingen for 2021 er formelt ikke avsluttet, men tendensen er soleklar. Rogalandsidretten har samlet sett gått opp hele 4,7 prosent.

Tabellen under viser at på tross av koronaens alvorlige begrensninger for medlemmene under pandemien er nedgangen en heldigvis en «dupp», sett i lys av de lange linjene.

Norges 55 særforbund organiserer rundt 200 idrettsgrener. Dette gir befolkningen et formidabelt variert tilbud av aktivitet å velge mellom. Et tilbud som fortsatt tiltrekker seg rundt regnet hver fjerde Rogalending.

Samtidig som vi gleder oss over medlemskapsutviklingen på et overordnet nivå er det en kjensgjerning at utviklingen er ulik for de ulike særidrettene. Noen vokser, noen taper terreng.

Vi vil over sommeren kunne gi ut en bedre analyse av hvordan tendensene er for Rogaland, men skal ved inngangen til den søte sommertid ta med oss de seirene vi får.

«Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer dig selv!»

Verselinjen ovenfor er hentet fra diktet «Du må ikke sove», av Arnulf Øverland. Diktet ble skrevet i 1937, og er allmenngyldig den dag i dag. Både i forhold til skyggene fra den alvorlige verdenssituasjonen vi står i, men kanskje også i forhold til daglig bruk. Verselinjen advarer oss mot likegyldighet.

Norsk idrett skal være fri for netthets og mobbing.

Alle ansvarlige voksne er opptatt av at barn og unge skal oppdras i gode og trygge miljøer, både på hjemmebane, skole og i idretten. Det er opplest og vedtatt at mobbing ikke aksepteres. Spørsmålet som kan stilles er – er vi alle er enige om at dette også gjelder for relasjonene mellom voksne?

Vi våger påstanden om at voksne mennesker har en svært ulik oppfatning av hvor grensene for hvordan vi omgås og omtaler hverandre går. Det er ganske urovekkende å registrere hva enkelte kan få seg til å skrive på sosiale medier – om folk de ikke kjenner, og saker de kanskje heller ikke har innsikt i.

På ledermøtet i Tromsø besluttet idrettsforbundet, særforbundene og idrettskretsene en resolusjon om at «Norsk idrett skal være fri for netthets og mobbing». Se link.

Denne viktige resolusjonen handler ikke om bare om barn og unge.

Skal idrettslagene våre nå målet om å ta tilbake resten av de tapte medlemmene er det en forutsetning at vi også får rekruttert tilbake nok frivillige til å ta ansvar for medlemmene.

Idrettens medlemmer representerer et tverrsnitt av befolkningen. Det finnes dessverre mange eksempler på «adferdsproblemer», også blant voksne. Av folk som kanskje kunne trengt en «brannmur» mellom hode og tastaturet.

RIK slår gjerne et slag for at vi voksne kan bruke sommeren til å reflektere hvordan vi skal reagere når vi opplever at også voksne mobber voksne, enten det skjer på sosiale medier eller idrettsarenaene.

Skal vi tie, eller tør vi stå opp mot også denne typen urett?

Det handler om hvordan vi vil ha det i idrettslaget vårt, og en grunnleggende respekt for alle dere frivillige som brenner for å gi et tilbud til våre barn og unge – de voksne inkludert.

La oss understreke at denne lille «pekefingeren» ikke skal overskygge at den viktigste årsaken til at Rogalandsidretten lykkes. De aller fleste steder «går det så det griner», nettopp fordi frivillige, medlemmer og foresatte forstår hverandre, og vil hverandre vel :-)  

Styret og administrasjonen i RIK ønsker alle medlemmer en RIKtig god sommer!