Strøm

Energikostnadene – kritisk også for idretten

I Rogaland har flere idrettslag påtatt seg et stort samfunnsansvar ved å bygge og drifte sine egne idrettsanlegg. Det er spesielt disse idrettslagseide anleggene som nå knaker i sine sammenføyninger, grunnet skyhøye energikostnader. Les idrettskretsen sin appell til "Rogalandsbenken", på vegne av oss alle.

Økende strømpriser påvirker de fleste av oss, både privat og i næringsliv. Dette gjelder også i idretten, og nå er situasjonen prekær. Vi krysser fingrene for at en oppdatert støtteordning for idrettslagseide anlegg blir innrettet, slik at den treffer bedre og bidrar til å hindre at aktivitetene rundt om i Rogaland etterhvert blir lagt ned.

Idretten er deg og meg. Det er bærebjelken i norsk frivillighet og det er bærebjelken i fysisk aktivitet for en stor del av befolkningen. Idretten har også som konsekvens at fellesskapet og idrettsgleden er med på å løse flere andre samfunnsutfordringer.

Nå trenger vi hjelp. Hjelp fra våre stortingspolitikere til å rette opp strømstøtten for å sikre aktivitet i tiden som kommer, slik at vi kan skape idrettsglede og like muligheter for alle.

Rogaland idrettskrets stiller seg bak idrettsforbundets sterke ønske om en løsning for energistøtten for framtiden. Vår styreleder, Siri Ommedal, er medforfatter av denne viktige kronikken som ble publisert 14. september 2022.