Bilde

511 idrettslag i Rogaland får utbetalt over 57 millioner kroner

Det blir nok en rekordstor utbetaling til idretten etter at Lotteri- og stiftelsestilsynet i dag offentliggjorde tildelingen av kompensasjon for vare- og tjenestemoms for regnskapsåret 2021. 511 idrettslag i Rogaland får over 57 millioner kroner.

 

Totalt får norsk idrett nå i desember utbetalt 715,8 millioner kroner i momskompensasjon, basert på regnskapsåret 2021. Det utgjør en økning på 78,6 millioner kroner fra i fjor. Utbetaling til idrettslagene utgjør ca. 65 millioner kroner mer enn de fikk i fjor, og for andre året på rad har vare- og tjenestemomsen til norsk idrett blitt dekket fullt ut.

Her finner du oversikten over idrettslag i Rogaland - momskompensasjon vare- og tjenester 

– Regjeringen innfrir sine egne løfter om full momskompensasjon for idrett og frivillighet gjennom en tilleggsbevilgning i saldert budsjett inneværende år. Desto mer gledelig gir rekordutbetalingen en tydelig indikasjon på et høyere aktivitetsnivå i idretten, til tross for at regnskapsåret 2021 fortsatt var preget av koronarestriksjoner, sier idrettspresident Berit Kjøll og legger til: 

– Dette samsvarer godt med innsikten vi har fått fra nøkkeltallsrapporten som viser at medlemsutviklingen i norsk idrett fikk et lite oppsving i 2021. Vi forventer at trenden fortsetter inneværende år, men det vil fortsatt ta tid før vi er tilbake til samme nivå som før pandemien.  

I fjor fikk 13 idrettslag avslag som følge av manglende registrering i frivillighetsregisteret. I år er tallet 29. Totalt søkte 5446 idrettslag momskompensasjon, en betydelig økning fra 5289 idrettslag i fjor. 

– Antall idrettslag som i år mottar momskompensasjon er en del høyere enn fjor, men fortsatt lavere enn i toppåret 2018. 2021 var fortsatt et korona-år preget av opp- og nedturer med både nedstengninger og gjenåpninger av samfunnet. Tallene viser uansett at det fortsatt er et godt stykke frem før aktivitetsnivået er tilbake på et normalt nivå, sier Kjøll.  

– Pandemien har gitt ulike utslag for våre idrettslag, både når det gjelder frafall og evnen til å opprettholde et godt aktivitetstilbud til våre medlemmer. Små idrettslag som utelukkende er drevet av frivillighet virker å være mest utsatt. Samtidig har 2022 også vært et turbulent år med pris- og kostnadsvekst i samfunnet som følge av krigen i Ukraina. Dette har utfordret idrettslagenes klubbøkonomi og samtidig påvirket familienes betalingsevne for barn og unges fritidsaktiviteter negativt. Dette er en samfunnsutfordring som vi må følge opp tett, og i nær dialog med myndighetene på alle nivå for å sikre at økonomi ikke blir en barriere for idrettsdeltakelse, avslutter Kjøll.  

Andre organisasjonsledd 

For særforbundene er tildelingen i år på 88,5 millioner kroner, på toppen av de 4,6 millionene som særkretser og regioner har mottatt. Norges idrettsforbund sentralt får 23,7 millioner i kompensasjon, mens idrettskretsene får 10,9 millioner kroner.  

Penger til jul? 

NIF vil utbetale så snart midlene fra momskompensasjonen er mottatt fra Lotteri- og stiftelsestilsynet, og senest 23.12.2022. 

Momskompensasjon 2022 (regnskapsåret 2021) 

Norges idrettsforbund 

23 705 780 

Aksjeselskaper 

10 701 644 

Idrettskretser 

10 950 284 

Særforbund 

88 507 879 

Bedriftsidrettslag 

3 681 384 

Bedriftsidrettskretser 

4 399 387 

Særkretser 

24 255 241 

Regioner 

615 478 

Idrettsråd 

3 967 840 

Klubber 

545 064 120 

Sum 

715 849 037