Velkommen til Egersund, ved ordfører Odd Stangeland
Velkommen til Egersund, ved ordfører Odd Stangeland

Årets anleggskonferanse vel overstått

Omtrent 60 deltagere deltok på årets anleggskonferanse, som tradisjon tro ble avholdt i tett samarbeid med Rogaland fylkeskommune - i år i vakre Egersund. Målgruppa for konferansen er medlemmer av idrettsråd, særforbund, idrettslag og andre med interesse for gode idrettsanlegg, samt kommunalt ansatte med ansvar for idrett. Det ble lagt opp til både faglig oppdatering, nettverksbygging og inspirasjon.

Etter lang tid med pandemi og nedstenging var det godt å endelig kunne samle engasjerte frivillige og ansatte til en fysisk konferanse med rom for gode uformelle samtaler og erfaringsutveksling underveis.

Mandagen var viet en rekke foredrag fra aktører med spennende informasjon, forskning og nytenkning, samt erfaringer fra ulike idrettsanlegg og samhandlingen på veien mot å realisere dem. Foredragsholderne fra offentlig sektor levnet ingen tvil om at fremtidige idrettsanlegg vil måtte ta bærekraftsperspektivet på største alvor.

Tirsdag bar det avgårde i buss, med innlagte besøk til blant annet landets mest komplette motorsportanlegg, et fantastisk anlegg for racketsport, og en flott flerbrukshall.

HER FINNER DU MER INFORMASJON OM ANLEGGSKONFERANSEN

Vi i Rogaland idrettskrets er imponert over den kompetansen og velviljen vi ble møtt med i gjennomføringen av konferansen, og benytter anledningen til å takke alle som ga av sin tid til å holde innlegg og bidra som guider mm.