Tilskudd til idrettsråd

Støtteordningen for idrettsråd er søknadsbasert.

Støtten beregnes etter en trappetrinnsmodell med utgangspunkt i hvor mange medlemskap som er registrert i kommunen.

I tillegg honoreres:

  • Deltakelse på idrettskretstinget det året dette avholdes.
  • I mellomåret deltakelse på regionale eller nasjonale idrettsrådssamlinger.
  • Kompetansehevende tiltak for idrettslag i samarbeid med RIK.
  • Idrettsråd med soneleder.

Krav for å få tilskudd er: 

Årsrapport, årsregnskap og protokoll lastes opp i SportsAdmin eller sendes til rogaland@idrettsforbundet.no.

Styret må være registrert i SportsAdmin. Organisasjonsinfo om idrettsrådet oppdateres i SportsAdmin.

Søknadsfrist: 1. november 2021

Utbetaling: Behandling av søknad skjer umiddelbart etter fristens utløp

Kontaktperson: Wenche Salte – e-post: wenche.salte@idrettsforbundet.no

LINK TIL SØKNADSSKJEMA

 

30 minus - unge ledere

Styremedlemmer i særkrets/-regions og idrettsråd styrer som er under 30 år det kalenderåret de velges inn kan søke om støtte på inntil kr. 3.000,- org.ledd.

Søknadsfrist: 15. september 2021

Utbetaling: Behandling av søknad skjer umiddelbart etter fristens utløp

Kontaktperson: Wenche Salte – e-post: wenche.salte@idrettsforbundet.no

Søknadsfrist er 1. september
LINK TIL SØKNADSSKJEMA