Tilskudd til idrettsråd

Støtteordning for idrettsråd

Tilskuddet blir fordelt etter følgende prinsipper:

  • Grunnstøtte tildeles alle idrettsråd, etter en trappetrinns modell basert på antall Idrettslag i kommunen
  • Deltakelse på offisielle («obligatoriske») arrangementer som idrettskretsting, ledermøter, RIKskonferanser, sonesamlinger og faste RIKsnytt-arrangementer (4) premieres
  • Støtte til nasjonal/regional idrettsrådskonferanse for en person per idrettsråd

De forskjellige kulepunktene i støtteordningen vil ha et fast beløp pr. Ordning, og fordeles på deltakende idrettsråd. Idrettsråd kan maks få tildelt kr 30.000 fra denne støtteordningen.

RIK registrerer selv idrettsrådenes deltakelse på de tiltakene som gir grunnlag for støtte.

For å være kvalifisert for utbetaling skal følgende være gjennomført innen 31. august:

  • Oppdatere styret, med korrekt kontaktinfo i SportsAdmin.
  • Årsmøtevedtaket kriterier for LAM tildeling skal legges inn i SportsAdmin. (husk at teksten må være å forstå for alle)
  • Laste opp årsmøtegodkjente dokumenter som årsberetning og protokoll i SportsAdmin. Dokumentene skal også inneholde godkjent regnskap og budsjett med historiske tall, kriterier for LAM tildeling og handlingsplan.

Utbetaling: I løpet av desember

Kontaktperson: Gjert Smith jr. – e-post: gjert.smith@idrettsforbundet.no

 

30 minus - unge ledere

Styremedlemmer i særkrets/-regions og idrettsråd styrer som er under 30 år det kalenderåret de velges inn kan søke om støtte på inntil kr. 3.000,- org.ledd.

Søknadsfrist: 15. september 2022

Utbetaling: Behandling av søknad skjer umiddelbart etter fristens utløp

Kontaktperson: Wenche Salte – e-post: wenche.salte@idrettsforbundet.no

Søknadsfrist er 1. september
LINK TIL SØKNADSSKJEMA