Idrettsrådskonferansen 2021

Rogaland idrettskrets (RIK) hadde gleden av å invitere alle idrettsråd i Rogaland til å være med å drøfte relevante utfordringer for idrettsrådene – og idrettskretsen – på vår egen regionale idrettsrådskonferanse 12. – 13. november 2021. Takk for fremmøte og en god samling.