Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Samordna søknad og rapportering

hockeybarn.jpg

Fra 2016 gjelder nye løsninger og ordninger som forenkler idrettslagenes registrering, rapportering og søknader. Dette kommer som konsekvens av vedtak på Idrettstinget 2015, som er Norges idrettsforbunds (NIF) høyeste myndighet. Der ble NIFs lov endret. I tillegg ble det vedtatt at rapporterings- og søknadsfrister for idrettslagene skal samles, slik at idrettslagene har færre frister å forholde seg til og at de har de nødvendige dokumenter tilgjengelig på søknadstidspunktet (for eksempel ved søknad om momskompensasjon)

 

1: Årsmøte må avholdes innen 31. mars 

2: Idrettsregistreringen flyttes fra januar til april.

3: Fra 2016 må alle idrettslag føre elektronisk medlemsregister.  

Samordnet søknad og rapportering


Det er viktig at idrettslagene har oppdatert kontaktinformasjon i idrettens database "www.sportsadmin.no".

  Klubbguiden på NIF sine hjemmesider gir nyttig informasjon til  idrettsklubber, lag og medlemmer om hva det innebærer å være et medlem av Norges idrettsforbund, samt viktig informasjon om hvordan man stifter et idrettslag, hvilke lover og regler som gjelder, og ikke minst hva slags støtteordninger og idrettsavtaler som kan bidra til en god klubbøkonomi.

  En klubbhåndbok skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt. Klubbhåndboka vil dermed bidra til kontinuitet i det som bestemmes og gjøres i klubben.

  Les mer

  Gjennomføring av årsmøte, les her

  Her finner du informasjon om økonomi- og regnskapsrelaterte tema som er aktuelle for alle som har ansvar knyttet til økonomistyring, regnskap og bokføring i et idrettslag.

  Les mer

  Norges idrettsforbund - Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, les mer

  Min Idrett, enklere idrettshverdag!

  Samler terminlister, aktiviteter, medlemskap og lisenser på tvers av idrettsgrener

  Enkel påmelding og betaling for deg selv og din familie

  www.minidrett.no


  Min idrett også som som App

  Min idrett på mobil er Norges idrettsforbunds første satsning på mobile løsninger. Nå får du Min idrett som gratis applikasjon slik at det blir enda enklere å administrere dine idrettsarrangement.

  Med Min idrett på mobil kan du:

  - Søke i idrettens terminlister rett fra din mobil
  - Melde på deg selv eller din familie på en rekke aktiviteter
  - Legge arrangementer i huskelisten – mobiltelefonen minner deg på når påmeldingsperioden starter
  - Etter påmelding kan du legge til arrangementene i egen kalender

  Registrer deg som Min idrett-bruker

  Min idrett på mobil kan lastes ned gratis fra AppStore og Android market.

  Android

  Iphone


  Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.

  Elektronisk søknad om politiattest:
  Er du over 18 år er det enklest for deg å søke om politiattest på nett. Skaff deg en attest her  https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

  Det er to ordninger for momskompensasjon: 

  Les mer

  Kemneren i Bergen har nå utarbeidet en miniguide om skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner.

  Denne inneholder bl.a. en oversikt over hvilke minstegrenser som gjelder ift. skatteplikt og forskuddstrekk. Vi håper denne folderen vil være til nytte i idrettslagets arbeid for en god økonomistyring av virksomheten. Ta gjerne kontakt med kemneren eller idrettskretsen dersom du har spørsmål ift. regelverket rundt skatt og arbeidsgiveransvar for idrettslag.

  Miniguide - skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner