Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Utdanning for yngre ledere

15641280078_92a16c6812_o.jpg

UTDANNING FOR YNGRE LEDERE I IDRETTEN MELLOM 19-29 ÅR.

Utdanning for yngre ledere er en god lederutdanning for unge voksne som har verv eller lederfunksjon i idretten. Utdanningen er tilpasset norsk idrett, der deltagerne får økt kompetanse i:

 • å utøve praktisk ledelse, politisk og/eller administrativt, i norsk idrett 
 • verdibasert lederskap og forståelse for egen rolle i norsk idrett
 • å fremme utvikling og læring på alle nivåer i norsk idrett, med coaching som strategi

Utdanningen er et samarbeid mellom Norges idrettsforbund og Norges idrettshøgskole og gir 20 studiepoeng.

MÅLGRUPPE: Søkeren må ha et verv eller lederfunksjon innenfor idretten. Søkerne som er på særforbunds- og kretsnivå vil bli prioritert.

Les brosjyren "Utdanning for yngre ledere"

Søknadsfrist er 20. april 

Har du spørsmål til søknadsprosessen? 

Ta kontakt med Ena Strandli:

ena.strandli@idrettsforbundet.no
+47 45299988

  Slik søker du

  Søknadsprosedyren til dette studiet er ulik andre høgskoler – og universitetsstudier.

  1. Søknaden registreres elektronisk i SøknadsWeb til Norges Idrettshøgskole her
  2. Vedleggene lastes opp i SøknadsWeb eller sendes til:

  Norges idrettshøgskole, SEVU

  Postboks 4014 Ullevål stadion, 0860 OSLO

  Følgende vedlegg skal legges ved og sendes innen søknadsfristen:

  1. Godkjent vitnemål fra videregående skole som dokumenterer generell studiekompetanse – eventuelt dokumentasjon på realkompetanse.
  2. Dokumentasjon på at påmeldingsleddet SF/IK betaler reise, semesteravgift, litteratur, og eventuelle ekstraovernattinger.
  3. Dokumentasjon på at navngitt person i SF/IK vil følge opp studenten gjennom studieforløpet.
  4. Kort skriftlig anbefaling av søkeren fra kontaktpersonen i SF/IK (maks ½ side)
  5. Kandidaten svar på tilleggsspørsmål for søknaden – se vedlegg til søknaden på neste side.

  Vedlegg til søknaden

  Navn:
  Adresse og postnummer og stedsnavn:
  Fødselsdato:
  E-postadresse:
  Telefonnummer:
   

  1. Hvordan ble du først oppmerksom på dette studiet?
  2. Hvilket verv/ arbeid har du i idretten nå. (skriv hvilket SF/IK/idrett, hvor lenge har du hatt dette vervet/ arbeidet og hva beskriv kort innholdet oppgavene du utfører i vervet/ arbeidet.)
  3. Hvordan ser din idretts-CV ut? Skriv i CV format ned jobbene/vervene/erfaringene du har som er relevant for tematikken i studiet.
  4. Skriv tre punker for hvorfor akkurat du skal komme med på dette studiet? (1/2 side til 1 side)

  Påmeldt av (navn på SF/IK)

  Fullt navn på kontaktperson fra SF/IK som har spesielt ansvar for søker.

  E-postadresse:
  Telefonnummer: 

  Målgruppe

  Søkeren må ha et verv eller lederfunksjon innenfor idretten. Søkerne som er på særforbunds- og kretsnivå vil bli prioritert.

  Studiet er en lukket utdanning hvor det tas opp 10 kvinner og 10 menn mellom 19 og 29 år. Personer med nedsatt funksjonsevne eller minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. En uttakskomite fra Norges Idrettsforbund velger ut studenter basert på søknadene.

  Kontaktperson
  En person fra et særforbund (SF) eller en idrettskrets (IK) må anbefale søkeren. Denne personen har et spesielt oppfølgingsansvar overfor søkeren gjennom hele studieforløpet. Ansvaret innebærer en oppstartssamtale før studiestart, ha kontakt med studenten underveis og en avslutningssamtale etter endt studium. Formålet med dette er å gi studenten nødvendig innsikt i den delen av organisasjonen studenten tilhører, slik at studenten får kunnskap om formelle og uformelle prosesser som styrer norsk idrett.

  Kostnader
  NIF betaler studiet og kost/ losji alle kurshelgene. Organisasjonsleddet kandidaten søker igjennom, betaler reise, pensumlitteratur, semesteravgift til NIH p.t.kr 740,- pr semester og overnatting utover selve kurshelgen.

  Samlinger 2017/18
  15. –  17. september 2017
  17. –  19. november  2017
  12. –  14. januar         2018
  16. –  18. mars           2018

  Samlingene starter fredag kl. 10.00 og avsluttes søndag kl. 15.00. Samlingene legges til Oslo-området.

  Det kreves 100% oppmøte til undervisningen for å få godkjent studiet.

  http://www.nih.no/studere-pa-nih/deltidsstudier/utdanning-for-yngre-ledere-i-idretten/

  Søknadsfrist - 20. april 2017