Seminarer, møteplasser og program

Norges idrettsforbund og andre organisasjonsledd tilbyr ulike seminarer, møteplasser og program for unge ressurspersoner i norsk idrett. Her finner du en oversikt over tilbudene.