Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Samtykkeerklæring

Read this in english here.

 

Samtykkeerklæring

1.       Formål

For registrering i idrettens sentrale database for andre formål enn det som følger av medlemskap, er det nødvendig å gi samtykke til at idretten kan behandle dine personopplysninger.

Formålet er at Norges idrettsforbund og tilknyttede organisasjonsledd skal kunne administrere dine personopplysninger som er nødvendig for din deltakelse/rolle i norsk idrett.

 

2.       Hva kan dine personopplysninger bli brukt til?

Hva dine personopplysninger blir benyttet til vil bero på din rolle i idretten.

Avhengig av om det er relevant for deg, vil opplysningene kunne bli brukt til følgende:

 • Administrasjon av ditt/dine barns medlemskap i idretten, herunder avgi samtykke for barn under 15 år og ajourhold av familierelasjoner til barn og ev. andre personer i familien som er medlemmer
 • Administrasjon av roller i idretten som ikke fordrer medlemskap, men som krever registrering
 • Ev. forsikring/linsens for utøvere uten medlemskap      
 • Administrasjon av kurs og kompetanse dersom det er relevant ift. din rolle i idretten
 • Unik identifisering ved tilgangsstyring til IT-systemer og bruk av betalingsløsninger
 • Distribusjon av relevant informasjon fra idrettens organisasjonsledd
 • Statistikk og analyse

 

3.       Hvem kan personopplysningene kan utleveres til?

Samtykket innebærer at dine personopplysninger kan utleveres til:

 • Organisasjonsledd i NIF, f.eks. særforbund som organiserer de enkelte idrettene og de idrettslagene du er har en rolle i eller administrerer medlemskap i.
 • Leverandør av IT-systemer hos tredjepart som det enkelte organisasjonsledd har avtale med.
 • Buypass AS, som er godkjent leverandør av tjeneste for sikker identifisering og autentisering av deg som bruker.
 • Offentlige registre eller offentlige myndigheter som følge av lov.

 

4.       Rett til innsyn og endring

Dine personopplysninger vises i Min idrett og kan oppdateres av deg selv. Dersom data er feil kan du også ta kontakt med den organisasjonen som har gjort feilregistreringen for å få opplysningen korrigert.  Du kan også ta kontakt med idrettens IT-support for å få hjelp til å rette opp feil data, eller for å få innsyn i informasjon som er lagret om deg.

Persondata kontrolleres mot og oppdateres fra Det Sentrale Folkeregisteret.

For at Min idrett skal kunne vise samtlige data som er registrert, blir historiske data gjort tilgjengelig for deg i en egen rapport som kan hentes fra Min idrett.

 

5.       Tilbakekall av samtykke

 Du kan når som helst, uansett grunn, trekke ditt samtykke tilbake. Dette gjøres ved å logge inn på minidrett.no.

 Når du trekker ditt samtykke vil Norges idrettsforbund ikke lenger kunne behandle dine personopplysninger.

 Når du trekker ditt samtykke innebærer det samtidig at ditt forhold til idretten avsluttes, f.eks. at dine roller som forutsetter registering avsluttes og at muligheten for å administrere familiens medlemskap bortfaller.

Å trekke samtykket påvirker ikke lovligheten av den behandling som allerede er foretatt etter at samtykket ble gitt.

 

6.       Hvor lenge oppbevares data om deg?

Personopplysningene oppbevares så lenge du har et aktivt forhold til norsk idrett, dvs. har en rolle i idretten, fortsatt administrerer familiens medlemskap eller inntil du har trukket ditt samtykke etter pkt. 5.  Når du har trukket ditt samtykke, eller det på annen måte er registrert at din relasjon til idretten er avsluttet, vil dine data være lagret hos oss i inntil 12 måneder før de slettes. Du kan uansett kreve at dine data slettes umiddelbart. Lagring i 12 måneder gjøres i tilfelle du skulle etablere et nytt forhold til idretten i denne perioden.

I det tilfelle det er knyttet informasjon til deg som skal ivaretas av historiske årsaker (som f.eks. kan gjelde særskilte roller) vil dine data ikke bli slettet.

Dersom din deltakelse i norsk idrett skal benyttes i statistikk og analyse, kan dine data bli lagret lenger enn i 12 måneder, men da i pseudonymisert form. 

Behandlingsansvarlig og ytterligere informasjon
Norges Idrettsforbund, 0840 Oslo, tlf. 21 02 90 90

Dersom du ønsker ytterligere informasjon om informasjonssikkerhet og personvern i idretten henviser vi til