Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Andre aktørers integrasjoner

Modernisering.JPG

NIF ønsker at robuste og innovative kommersielle aktører skal levere gode og verdiøkende tjenester til norsk idrett. Det jobbes for tiden med å finne modeller for hvordan vi skal tilrettelegge for dette på en god måte.

Med bakgrunn i Moderniseringsprosjektets mandat om å forbedre kvaliteten på medlemsdata og sikre stabile og moderne tjenester, ble eksisterende integrajonsavtaler for ekstern medlemsadministrasjon sagt opp. Integrasjonspartnere har vært invitert til å gi NIF innspill i arbeidet med å etablere nye integrasjonstjenester. NIF har også utarbeidet nye integrasjonsavtaler hvor det stilles noen kvalifikasjonskrav til integrasjonspartneren. De nye integrasjonstjenestene skal gjøre det enklere å integrere med idrettens data og sørge for at alle som skriver til databasen bidrar til å heve datakvaliteten. Avtalene er gjort tilgjengelig for de som har meldt sin interesse på en nettportal. Målet er å ha avtaler med integrasjonspartnere på plass i løpet av juni 2019 og med krav om tilpasning av våre nye krav i løpet av 2019.

Eksisterende integrasjonsavtaler for arrangement, lisens, resultater og statistikk videreføres. NIF ønsker å videreutvikle disse forretningsområdene ved å tilby APIer på ulike moderne teknologier i tillegg til dagens SOAP-API