Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Forskrifter

NIF har vedtatt følgende forskrifter, bestemmelser og reglement til NIFs lov. Disse er tilgjengelig på Lovdata.no:

NIF har vedtatt følgende forskrifter, bestemmelser og reglement til NIFs lov. Disse er tilgjengelig på Lovdata.no:

Delegasjonsreglement for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet NIF

Forskrift til NIFs lov § 2-4 (Kjønnsfordeling)

Forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7 (Valgbarhet og representasjonsrett)

Forskrift om navn på idrettslag

Bestemmelser om doping og ulovlig medisinering for hest

Bestemmelser om barneidrett

Forskrift om medlemsregister (idrettslagenes plikt til å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlems- og organisasjonsregister)

Utfyllende regler for registrering av medlemsopplysninger og rapportering til NIF.