Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

 

Statsbudsjett uten store overraskelser

Volleyball1.jpg

Statsbudsjettet for 2017 ble lagt fram i dag, uten de store konsekvensene for norsk idrett. Det mest gledelige er at overskuddet fra Norsk Tipping fortsetter å øke.

- Norsk Tipping leverer

– Det er lagt til grunn en økning i Norsk Tippings overskudd på 150 millioner kroner i 2017, hvor om lag 100 millioner kroner vil gå til idrettsformål, sier idrettspresident Tom Tvedt og fortsetter:

– Dette er en svært gledelig utvikling og viser med all tydelighet at enerettsmodellen for spill fortsatt gir forutsigbare og gode rammevilkår for idretten i Norge.

Idrettslagene fortjener full momskompensasjon på varer og tjenester

 – Vi synes det er skuffende at regjeringen ikke styrker ordningen med momskompensasjonen for frivillige organisasjoner. Vi oppfatter at myndighetene har erkjent urimeligheten som ligger i at frivillige organisasjoner skal få en ekstraregning på merverdiavgift der kommuner ikke betaler noe og der private får tilbake det hele. Regjeringens forslag på om lag 1,3 milliarder er ikke tilstrekkelig for å dekke behovet. Når vi vet hvilken verdiskapning de over 11 000 idrettslagene i Norge står for, mener vi at politikerne bør anerkjenne innsatsen med full momskompensasjon på varer og tjenester. Vårt håp er at dette kan rettes opp under stortingsbehandlingen. Det bør være et mål om å nå 1,7 milliarder i 2018, fortsetter Tvedt.

Når det gjelder kompensasjon for momsutgifter ved bygging av idrettsanlegg dekker heller ikke budsjettet behovet helt ut. I 2016 er det bevilget om lag 192 millioner kroner. I budsjettet for 2017 er det satt av 175,9 millioner.  Da må idretten igjen belage seg på at regjeringen klarer å finne differansen i det reviderte budsjettet. Med så tydelige signaler om denne ordningens positive sider, er det etter Idrettsforbundets mening synd at man ikke setter av tilstrekkelig penger med én gang og tar bort usikkerheten hos idrettslag som skal bygge.

Regjeringen viser at store idrettsarrangement har samfunnsverdi

Ellers er støtten til sykkel fortsatt god, tydelig og viktig.  VM-arrangøren i Bergen får resten av summen de var lovet. Støtten til Arctic Race of Norway opprettholdes og i tillegg er det satt av 5,1 millioner kroner til sykkelritt som fremmer kvinners deltakelse på høyt nivå.

Norges idrettsforbund applauderer regjeringens signal om at store idrettsarrangementer har en samfunnsverdi som utløser offentlige midler og ser fram til å bidra til en helhetlig politikk på dette feltet.  Det er også viktig å merke at regjeringen setter av 10 millioner kroner til X-Games i Norge neste år.

Norsk idrett berører statsbudsjettet på en rekke poster

- Det er gledelig å se at regjeringen forslår å fortsette støtten til svømmeopplæringen i barnehagene med 25 millioner og med 10 millioner til tilskuddsordningen for svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever. I tillegg opprettholdes støtte til utdanningsformål, integreringstiltak og tiltak som styrker mulighetene for deltakelse i idrett for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi vil følge opp de enkelte postene i våre møter med komiteene på Stortinget. Det er en viktig del av vårt idrettspolitiske arbeid, sier Tvedt.