Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Siri Beate Hatlen nytt styremedlem i Stiftelsen Antidoping Norge

SiriHatlen_NTBScanpix612.jpg
Siri Beate Hatlen er nytt styremedlem i Antidoping Norge. Foto: NTBScanpix

 

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har oppnevnt Siri Beate Hatlen som nytt styremedlem i Stiftelsen Antidoping Norge (ADNO) for perioden 2018 til 2022.

Hatlen er utdannet sivilingeniør og MBA, og har over flere år innehatt en rekke styrelederverv i offentlig og privat sektor, blant annet som styreleder for Entra og som leder av organisasjonskomiteen for Ungdoms-OL 2016 på Lillehammer.

- Siri Beate Hatlen har solid erfaring med styrearbeid, også som styreleder. Vi er overbevist om at Hatlen, med sin omfattende ledererfaring, vil bidra til ytterligere å styrke antidopingarbeidet i Norge, og er derfor svært tilfredse med at hun har takket ja til dette styrevervet, sier NIFs generalsekretær Karen Kvalevåg.

Dette er en spennende og viktig oppgave og jeg er veldig glad for den tilliten NIF viser meg ved oppnevningen til styret i Antidoping Norge, sier Siri Beate Hatlen.
Hatlen erstatter Valgerd Svarstad Haugland som går ut av styret etter åtte års funksjonstid, hvorav de siste syv årene som styreleder.

- NIF har delegert oppgaven med å ta dopingkontroller og påtale eventuelle brudd på antidopingreglene til ADNO. Stiftelsen er også en verdifull samarbeidspartner i det forebyggende antidopingarbeidet. Gjennom sitt arbeid i styret i ADNO har Valgerd Svarstad Haugland utført en viktig oppgave for idretten, og vi er takknemlige for hennes innsats og engasjement, sier Karen Kvalevåg.

Bakgrunn:
NIF har det overordnede og formelle ansvaret for at WADAs antidopingregelverk etterleves i den organiserte idretten i Norge. Målet med idrettens antidopingarbeid er å sikre at alle utøvere retten til å delta i en dopingfri idrett. Alle som er medlemmer av idrettslag, eller på annen måte deltar i den idrettslige aktiviteten, er omfattet av antidopingregelverket.

Stiftelsen Antidoping Norge ble opprettet i 2003 av Staten og NIF. Stifterne utpeker hver tre av styrets seks medlemmer. Medlemmene oppnevnes for fire år av gangen, og kan gjenvelges for ytterligere en funksjonsperiode.

NIF har delegert til stiftelsen oppgaven med å ta dopingkontroller av alle som deltar idrettslig aktivitet under NIF, samt å påtale eventuelle brudd på antidopingreglene til NIFs domsorganer.