Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Samlet for å gi innspill til ny organisasjonsmodell

Samråd gruppe.jpg
I går var 24 idrettslag fra hele landet samlet på Gardermoen.

I går møttes det fjerde av totalt 12 samråd for å gi innspill og diskutere den fremtidige organiseringen av norsk idrett. Denne gangen var det idrettslagene som fikk komme til orde.

 

Norges idrettsforbund presenterte 20.september tre alternative modeller for fremtidig organisering av norsk idrett. Modellene er utarbeidet med overordnete prinsipper for hvordan organisasjonen kan effektiviseres, beslutningsevnen styrkes og hvordan flere ressurser skal kunne frigjøres til mer idrettslig aktivitet.

Bred deltakelse fra alle deler av organisasjonen

Både styrings- og prosjektgruppa til moderniseringsprosjektet ønsker så mange innspill som mulig, før en høringssak blir utarbeidet. Det er bakgrunnen for igangsettelsen av samråd. Samrådene består av deltakere fra idrettslag, administrativt og politisk nivå fra de ulike organisasjonsleddene, og skal bidra til å løfte opp diskusjonen rundt de tre alternative modellene.

Mandag og tirsdag denne uken ble det tredje og fjerde samrådet gjennomført på Gardermoen for idrettslagene. I alt skal det gjennomføres 12 samråd med over 300 deltakere fra alle deler av organisasjonen frem til 12.oktober.

Gode innspill fra engasjerte deltakere

Generalsekretær Karen Kvalevåg i Norges Idrettsforbund er godt fornøyd med de første samrådene:

- Samrådene er nok en mulighet for organisasjonen til å komme med innspill til moderniseringen av norsk idrett. De første møtene har ledet til gode innspill og engasjerte diskusjoner. Jeg har lyst til å berømme deltakerne for innsatsen. Nå ser vi frem til å få enda flere innspill i de kommende samrådene, sier Kvalevåg.

Saken fortsetter under bildet. 

Generalsekretær Karen Kvalevåg innledet Samrådet med hovedtrekkene i arbeidsgruppens rapport om fremtidig organisering av norsk idrett. 

Veien videre

Når alle samrådene er gjennomført, vil prosjekt – og styringsgruppen til moderniseringsprosjektet utarbeide et forslag til en høringssak. Forslaget vil bli behandlet i idrettsstyret før det legges opp til en bred høringsprosess i organisasjonen.

Samrådene tar stilling til og kommer med innspill til ulike temaer gjengitt i arbeidsgruppens rapport om forslag til fremtidig organisering av norsk idrett. Samrådene med deltakelse fra idrettslag har diskutert egne oppgaver og behov, støtte fra overordnet organisasjonsledd, inkludert fellestjenester, styrenes rolle og den politiske strukturen knyttet til større regioner og færre idrettsråd.

Samrådene med deltakelse fra øvrige organisasjonsledd skal blant annet diskutere fordeler og ulemper med de tre organisasjonsmodellene (inkludert politisk struktur i fellesidrettslig linje), team-organisering for å styrke kompetanse, styrenes rolle og sammensetning og prioritering av fellestjenester.

Alle samrådene skal gi tilbakemeldinger og innspill på kriterier for å lykkes med endringen.

Om moderniseringsprosjektet

Det overordnede målet for Moderniseringsprosjektet er å sørge for mest mulig ressurser til aktivitet gjennom en medlemsstyrt, effektiv og endringsdyktig organisasjon.

Moderniseringsarbeidet er ledet av en politisk styringsgruppe og administrativ prosjektgruppe som begge har medlemmer fra Norges idrettsforbund, særforbund og kretser.

Les alt om moderniseringsprosjektet her.