Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Regjeringsplattformen: En forpliktelse for å få alle med

Tom Tvedt 612x373.jpg

Den nye regjeringsplattformen gir viktige signaler for norsk idrett – både positive og negative.

 

Norges idrettsforbund er særlig glad for at målrettet innsats mot fattigdom er en av hovedsatsingene i regjeringsplattformen, og at man forplikter seg til å innføre en egen ordning for å sikre at alle barn kan delta i fritidsaktivitet uavhengig av familiens økonomi.

Norsk idrett har som et av sine hovedmål for denne perioden å redusere økonomiske hindringer for barn og unges deltakelse, og signerte 7. juni 2016 Fritidserklæringen sammen med regjeringen, KS og flere andre organisasjoner.

– Vi har tidligere pekt på at det må finnes penger tilgjengelig på kommunenivå når idrettslag ikke selv klarer å dekke kostnadene for familier som ikke har råd. Vi håper at regjeringens forpliktelse om innføring av et «fritidskort» vil sikre at slike løsninger kommer på plass i alle kommuner, sier idrettspresident Tom Tvedt, og legger til:

– Dette fritar ikke idrettsbevegelsen for ansvaret med å gjøre terskelen for deltakelse så lav som mulig, men understreker forpliktelsen som myndighetene har. Idrettsbevegelsen heier på dette tiltaket og vil aktivt samarbeide om å få alle barn med i meningsfylt fritid og idrett.

Momsløftet uteblir

Den nye regjeringen hadde muligheten for et historisk og prinsipielt løft for hele frivillig sektor gjennom å rettighetsfeste full momskompensasjon.  På dette punktet innfrir ikke regjeringsplattformen norsk idrett sine forventninger.

– Den muligheten grep de ikke.  Signalene er i stedet at de ikke vil gi full momskompensasjon, men fortsette ordningen slik den er.  Det vil opprettholde situasjonen som for eksempel at private firmaer får tilbake momsen på sin snøskuter, kommunene kjøper den uten moms, mens idrettslaget fortsatt må betale deler av sine kostnader på snøskuteren i moms til staten.  Det er verken rettferdig eller forståelig, sier Tvedt.

Enerettsmodellen opprettholdes

Regjeringsplattformen fastslår at enerettsmodellen skal opprettholdes. Det er positivt. Samtidig er ikke kampen over. Signalene i plattformen viser at spillpolitikk skal utredes på nytt. Regjeringen varsler også å åpne for flere humanitære og frivillige organisasjoner inn under enerettsmodellen. 

– Det er flott at regjeringen ønsker å styrke frivillig sektor, men enerettsmodellen kan ikke bære denne utviklingen alene, sier Tvedt.

Vil bidra til ny idrettsmelding

Norges idrettsforbund ser med glede fram til å bidra til en ny idrettsmelding, slik regjeringsplattformen varsler. Det er viktig at statens forhold til idrettsbevegelsen utredes og utfordres med jevne mellomrom. En ny idrettsmelding vil bidra til å styrke dialogen, avklare uklarheter og uenigheter og muliggjøre positive endringer både for myndigheter og idrettsbevegelsen.

– En ny idrettsmelding vil også gi myndigheter og idrettsbevegelsen en ny sjanse til å avklare statens forhold til toppidrett.  Vil Norge egentlig toppidrett?  I denne regjeringsplattformen er ikke toppidretten nevnt med et ord.  Det er bekymringsfullt, avslutter Tvedt

Skal være enkelt å være frivillig

Det er positivt at regjeringsplattformen signaliserer en vilje til å forenkle vilkårene for frivillige organisasjoner, og samtidig styrke deres uavhengighet.