Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

OL i Sør-Korea gir NIFs internasjonale bistandsarbeid økt oppmerksomhet

afrika612.jpg
Pelle Kvalsund jobber som trenerutvikler og konsulent for NIF’s internasjonale bistandsarbeid. Fra sin base i Zambia følger han opp NIFs tiltak i Zambia og sørlige Afrika for å styrke kompetansen blant trenere. Pelle står øverst til venstre på bildet. Foto: Privat

Gjennom sitt internasjonale engasjement jobber NIF målrettet og langsiktig med å utvikle bedre strukturer for trenerutdanning i sørlige Afrika slik at også afrikanske barn kan oppleve idrettsglede gjennom gode og trygge aktiviteter.

 

Selv om dette arbeidet ikke skaper de største overskriftene opplevde NIFs Pelle Kvalsund det motsatte da han tidligere i år møtte andre trenerutviklerkollegaer fra forskjellige land. Her er Pelles egen fortelling.

Etter gode idrettsprestasjoner under OL i Pyeongchang har den norske idrettsmodellen fått mye positiv oppmerksomhet internasjonalt. Da jeg var på trenerkurs i Japan under OL, sammen med treneransvarlige og utviklere fra en rekke land og internasjonale forbund, merket jeg dette godt.

På grunn av medaljedrysset vi ble vitner til ble den norske idrettsmodellen heftig diskutert blant kursdeltakerne. Hvordan Norge jobber med trenerutvikling ble selvsagt også diskutert inngående.

Norges posisjon i internasjonal idrett har sannsynligvis aldri stått sterkere. Dette gir oss en unik mulighet til å påvirke de internasjonale idrettsorganisasjonene og det verdigrunnlaget som styrer internasjonal idrett.

NIF og Norsk idrett har et klart ønske om a bidra i utviklingen av idrett og samfunn også i andre deler av verden. Derfor har NIF og flere særforbunds i mer enn 30 år bidratt til skape aktive og trygge idrettstilbud for barn og unge i en rekke Afrikanske og Asiatiske land.
Ingen har full oversikt over hvor mange barn og unge som deltar i regelmessig idrettsaktivitet i Zambia og andre av NIFs samarbeidsland, men det myldrer av små grupper, lag og individer som spiller fotball, basketball og volleyball.
Sentralt i dette arbeidet står treneren.

Globale standarder tilpasset lokale forhold
Gode trenere er den viktigste brikken i leveransen av gode og trygge lag-organiserte idrettsaktiviteter. NIF jobber i Zambia med både særforbund, nasjonale myndigheter og idrettsorganisasjoner for å styrke trenerens kompetanse og anseelse. NIF sender få eksperter, men forsøker heller å bidra til å utvikle kapasiteten og kompetansen som allerede finnes blant lokale trenere.

Det er en vanlig oppfatning blant zambiere at landet har stort idrettstalent, men dårlige trenere. Sammen med kollegaer fra de Zambiskes idrettsforbundet, den Olympiske komitéen, idrettsdepartementet og Universitetet i Zambia løfter NIF nå trenerutvikling. Dette gjøres blant annet gjennom å øke forståelsen for kontekstuelle behov hos idrettsutøvere og trenere, ved a prioritere reelle behov fra grasrota i Zambisk idrett, og å fremme en mer praktisk og kontekstnær tilnærming der læring, mestring og idrettsglede.

I likhet med Norge og en rekke andre land som Japan, Singapore og New Zealand, har Zambia startet arbeidet med a utvikle nasjonale rammeverk for systematisk utvikling av trenere. Dette handler mye om å få kunnskap om globale standarder og å lære av andre som har gjennomgått samme prosess. Men, aller mest handler dette om hvordan man tilpasser globale systemer for treningsutdanning til lokale behov hos trenere i Zambia. Et viktig element NIF støtter er derfor arbeidet med å utdanne og utnytte ansvarlige trenerutviklere innad i særforbundene.

Utvikling av lokale trenerressurser
Et av tiltakene i Zambia er etableringen av en nasjonal trenerforening (ZamCoach360) som vil arbeide for å komplimentere særforbundenes innsats for å øke kvaliteten og anerkjennelsen av deres trenere. De siste to årene har ZamCoach360 samarbeidet med blant andre NIF, Japans olympiske komite, Olympic Solidarity samt International Council for Coaching Excellency (ICCE) med å finansiere og tilby teknisk støtte til et trenerutviklerkurs rettet mot erfarne trenere og treneransvarlige i særforbund fra Zambia, Zimbabwe og Malawi.
Denne opplæringen dekker viktige elementer i ICCE's trenertviklermoduler, og ble tidligere i år gjennomført i to ukesamlinger i Lusaka, med en praksisperiode mellom samlingene. Dette er første gang ICCE tilbyr og gjennomfører denne treningen i Afrika og er en direkte konsekvens av NIFs trenerutviklingsarbeid i sørlige Afrika.

Globalt samarbeid
Første kurs ble avholdt i Zambia i april og ble tilrettelagt av ICCE-skolerte treningsutviklere fra NIF, PGA Canada og NSSU Coach Developer Academy (NCDA) i Japan og ICCE.
Tilbakemeldingen fra kursdeltakerne har vært overveldende positive, og interessen og behovet for flere lignende kurs ble tydelig uttrykt.

Dette er også et godt eksempel på hvordan NIFs internasjonale bistandsarbeid drar nytte av ressurser i NIF. Avdeling for trenerutvikling i NIF har lenge samarbeidet med ICCE og har gjennom dette arbeidet åpnet dører for det internasjonale bistandsarbeidet samtidig som det har gitt NIF og den norske idrettsmodellen en mulighet til å vise seg frem utenfor Norge.
Vi som jobber med trenerutvikling i NIF gleder oss derfor til å jobbe videre med våre partnere for å kunne tilby flere og bedre læringsmuligheter for trenere og trenerutviklere i Zambia og sørlige Afrika. For å kunne tilby så mye kompetanse som mulig håper vi på et tettere samarbeid med norske særforbund i tiden fremover.

Norges idrettsforbund har samarbeidet med idretten i Zambia siden 1990-tallet om ulike program knyttet til trenerutvikling, godt styresett og aktivitetsutvikling. Hvert år jobber 5-10 norsk unge trenere for NIFs partnere gjennom utvekslingsprogrammet Idrettens fredskorps.