Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Norges idrettsforbund ønsker et felles internasjonalt organ for dopingkontroller

doping_NTBScanpix.jpg

Det er mange aktører som tar dopingprøver av utøverne. Det er viktig at det ikke skjer avvik fra regelverket, verken når prøvene tas eller ved den etterfølgende behandlingen og analysen av prøvene. Utøverne må oppleve trygghet til testregimet de er underlagt, ikke minst fra et rettssikkerhetsperspektiv, men de må også ha tillit til at systemet fanger opp de utøveren som bryter eller ønsker å bryte dopingreglene. Et testregime uten nødvendig tillit, vil på sikt være ødeleggende for antidopingarbeidet.

 

WADAs uavhengige observatører var i virksomhet under OL og PL i PyeongChang 2018, og deres observasjoner og anbefalinger ble offentliggjort i to rapporter i etterkant av lekene.  Selv om observatørene fremhevet at mye av antidopingarbeidet var av høy kvalitet, ble det også avdekket forhold som burde forbedres. Observatørene avdekket svakheter ved dopingkontrollene, og det ble blant annet foreslått en større grad av felles opplæring for de som skal ta dopingkontroller.  

- Prosedyren rundt prøvetaking må være lik fra gang til gang, slik at den blir gjenkjennbar for utøverne, og dopingkontrollørene må ha samme kompetanse. Alle som utfører dopingtester må følge det samme regelverket, men det er ingen sentral instans som kvalitetssikrer kompetansen og sertifiserer dopingkontrollørene, sier Idrettspresident Tom Tvedt. 

Ønsker å etablere nye prosedyrer
Idrettsforbundet har bedt WADA om at det etableres prosedyrer som sikrer at alle dopingkontrollører har samme høye kompetansenivå. NIF har også bedt WADA vurdere å sentralisere ansvaret for dopingkontrollene, slik at det etableres ett felles internasjonalt organ som er ansvarlig for all prøvetaking, og at dette kobles til kvalitetssikringen av dopingkontrollørene.
 

- Hvis alle som ønsker en dopingfri idrett kunne støttet en slik organisering økonomisk, kunne dette organet tatt dopingprøver over hele verden. Dette vil sikre at alle utøvere, uavhengig av idrett og nasjonalitet, blir underlagt et identisk og kompetent testregime, sier Tvedt.  

- Vi skylder de rene utøverne å gjøre det vi kan for å sikre like konkurransevilkår, og for å møte de utfordringene vi ser i det internasjonale antidopingarbeidet, er vi nødt til å tenke nytt, sier Tvedt.  

Uavhengig stiftelse
Idrettsforbundet har derfor også bedt WADA vurdere om den uavhengige stiftelsen
International Testing Agency (ITA) kan fungere som et slikt felles internasjonalt testorgan. ITA ble etablert for å bidra til å beskytte de rene utøverne og idrettens integritet, og tilbyr et uavhengig, non-profit dopingkontrollsystem til idretten. ITA ble første gang benyttet som testorgan i forbindelse med Ungdoms-OL i Buenos Aires i sommer, og flere internasjonale særforbund har allerede inngått avtale med ITA om et antidopingsamarbeid.   

- Skal vi lykkes i kampen mot doping i idretten, er vi avhengig av at både idretten og statene samarbeider. Jeg har på vegne av Idrettsstyret invitert Kulturdepartementet, WADAS visepresident Linda Hofstad Helleland, og Antidoping Norge til et møte for å diskutere både utfordringer og muligheter i det internasjonale antidopingarbeidet, sier Tvedt.