Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Momspengene på vei til klubbkassene

anleggmoms_612.jpg

Omtrent 6.200 organisasjonsledd har søkt om momskompensasjon i 2018. Omlag 5.500 av disse er idrettslag.

 

Det er totalt sett søkt om mer momskompensasjon enn hva «potten» til fordeling er i 2018, og basert på totale søknadstall fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet så ligger det an til en avkortning på cirka 28%.

Dette betyr at de som har søkt om momskompensasjon vil få kompensert cirka 5% av søknadsbeløpet sitt. Hvis søknadsbeløpet var 1 million så kan man dermed regne med å få omtrent 50.000 kr.

Nøyaktig tildeling vet vi først i begynnelsen av desember, dette vil da bli publisert på våre nettsider.

Utbetalingsdato ligger an til å bli fredag 21. desember 2018.

Endring i momskompensasjonen fra 2019 (ny forskrift fra 01.01.2019)

Det innføres ny forskrift fra 2019, som får direkte konsekvenser for momskompensasjonssøknaden i 2019 (driftskostnader fra regnskap 2018). I denne forskriften er det noen endringer som vil påvirke idretten.

De vesentligste endringene som vil berøre idretten er:

1. Endring i beregningsgrunnlag

     a. I 2018 var det 7% på alle kostnader (før avkortning)

     b. I 2019 blir det 8% av de første 5 millionene, og 6% av alt over 5 millioner (før avkortning)

2. Utvidelse av fradrag for de som har søknadsgrunnlag over 5 millioner

      a. Alle kostnader i utlandet skal trekkes ut

      b. Kostnader til leie i egen organisasjon skal trekkes ut

 3. Pliktig registrering i Frivillighetsregisteret for alle organisasjonsledd

 4. Tydeligere krav til aksjeselskapene om å dokumentere frivillig innsats

       a. Innføring av egenerklæringsskjema

Norges idrettsforbund vil gjøre nødvendige endringer i søknadsprosedyren, mens det enkelte organisasjonsledd må selv sørge for å bli registeret i Frivillighetsregisteret. 

For ytterligere informasjon:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-forskrift-for-momskompensasjonsordningen-til-frivillige-organisasjoner-fra-nyttar/id2616841/

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-10-23-1600