Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

 

IOC har vedtatt "The New Norm"

ioc.jpg

Under IOC-sesjonen 7. og 8. februar 2018 i PyeongChang, vedtok IOC et sett med tiltak knyttet til planleggingen og gjennomføringen av fremtidige OL og Paralympics (PL), kalt «The New Norm».

 Med utgangspunkt i Olympic Agenda 2020, IOCs reformprogram som ble vedtatt i desember 2014, er det nå fremlagt 118 tiltak som både skal sikre at OL og PL bedre svarer til arrangørens langsiktige utviklingsmål og som skal sikre at arrangøren får enda mer assistanse fra IOC og andre ekspertgrupper. I sum mener IOC at tiltakene skal gi mer bærekraftige og mer kostnadseffektive OL og PL.

Olympic Agenda 2020

Som et resultat av Olympic Agenda 2020 er nå de olympiske søknadsprosessene endret sammenliknet med tidligere. Prosessene er nå i større grad formet som en dialog mellom søkerby, den nasjonale olympiske komité, IOC og de internasjonale olympiske særforbundene. Dette gjør IOC først og fremst for å sikre at det for fremtiden utvikles mer bærekraftige olympiske konsepter som svarer til de langsiktige utviklingsplaner arrangøren har for eksempelvis idrett og folkehelse, miljø og urban utvikling. For å sikre mer bærekraftige arrangementer, kan OL og PL nå spres på flere byer, flere regioner og i gitte tilfeller også på flere land. Et annet resultat av ønsket om bærekraftige OL og PL er at IOC ønsker en størst mulig grad av gjenbruk av eksisterende anlegg.

Les mer om Olympic Agenda 2020 her: https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/om-nif/protokoller_rapporter/olympic-agenda_2020_norsk.pdf

Les mer om de olympiske søknadsprosessene her:

https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Games/Winter-Games/Games-2026-Winter-Olympic-Games/Candidature-Process-Olympic-Winter-Games-2026-Final-September%202017.pdf

«The New Norm»

Denne planen består av 118 tiltak som ifølge IOC skal sikre en mer effektiv og kostnadsbesparende planlegging og gjennomføring av fremtidige OL og PL. Tiltakene gjelder for hele livssyklusen av et OL; fra søkerfasen, til planleggings- og gjennomføringsfasen, og til etterbruksfasen. IOC har beregnet at summen av disse tiltakene vil kunne ha en innsparingseffekt på ca. 500 millioner USD for et vinter-OL/PL.

Her er eksempler på tiltak fra fra «The New Norm»:

  • Interesserte byer og nasjonale olympiske komiteer skal arbeide sammen med IOC og tekniske eksperter for å utvikle kandidatkonsepter. Kostnadene for dette bæres av IOC. Det gis mulighet for å avholde dialogforum mellom lokale og nasjonale interessenter og IOC.
  • Gjennom «Host City Contract» allokeres kostnadene til «Games governance» og IOC-relaterte aktiviteter nå til IOC. Særskilt gjelder dette at IOC selv bærer kostnadene med eksempelvis koordinasjonskomiteens møter og arbeid, IOC-sesjonen i forbindelse med OL, Olympic Club og gjesteprogrammer under Lekene.
  • Gjennom større grad av faglig bistand fra IOCs administrasjon og et nytt rammeverk for planleggingsfasen, vil man kunne redusere antall ansatte i den lokale organisasjonskomiteen.
  • Nye permanente arenaer skal kun vurderes dersom man har en solid plan for etterbruk og finansiering.
  • IOC og internasjonale særforbund skal sørge for at tekniske arenakrav ikke overstiger de som gjelder for verdensmesterskap.
  • Det er ingen minimumskrav til tilskuerkapasitet. Kapasiteten skal kunne bestemmes ut fra blant annet følgende kriterier:

-        Muligheten for å fylle arenaene.

-        Kapasiteten i eksisterende anlegg.

-        Kapasitet med tanke på etterbruk.

-        Den enkelte idretts popularitet i vertslandet.

-        Transportkapasitet knyttet til arenaen.

-        Miljømessig fotavtrykk.

  • Formatet for enkelte av konkurransene under Lekene kan i samarbeid med de internasjonale særforbundene endres, slik at behovet for antall arenaer kan reduseres.
  • Dersom ikke eksisterende bygninger er tilfredsstillende, kan arrangøren vurdere bruk av midlertidige og multi site-løsninger for presse- og mediasenter.
  • Den lokale organisasjonskomiteen oppfordres til å senke kostnadene ved åpnings- og avslutningsseremoniene.
  • Antallet «dedicated vehicles» som tilbys gratis til ulike grupper akkrediterte reduseres. Det skal satses mer på kombinasjoner av eksisterende offentlig transporttilbud og nye mobilitetsløsninger.

 

Les mer om «The New Norm» her:

https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/News/2018/02/2018-02-06-Olympic-Games-the-New-Norm-Report.pdf#_ga=2.172286123.9267988.1519469840-832344424.1436025436

På IOCs hjemmeside kan flere sentrale dokumenter knyttet til olympiske søknadsprosesser lastes ned:

https://www.olympic.org/candidature-process-2026

IOC vil i juli 2018 offentliggjøre både prinsippene og de såkalte «Contract operational requirements» for Host City Contract for 2026.