Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Idrett bygger lokalsamfunn verden over - og vi er med

fredrik612.jpg

Det er ikke bare i Norge og andre vestlige land idretten forandrer liv. Idrett bygger lokalsamfunn, bidrar til god helse, og kan brukes som del av skoleundervisning verden over. Og det er nettopp derfor FN innførte den internasjonale dagen for idrett, utvikling og fred. I dag, 6. april, markeres denne dagen for femte gang.

 

Norges idrettsforbund har alltid trodd på idrett som noe mer enn fritidssyssel og aktiviseringstiltak. Grunnen til at vi engasjerer oss er fordi vi mener at idretten har en egenverdi og fungerer utmerket godt som en utviklingsarena for barn- og ungdom i Afrika.

Idrett er et kraftig verktøy og har historisk sett spilt en viktig rolle i alle samfunn og i alle samfunnslag. Den har en unik egenskap til å tiltrekke seg oppmerksomhet, mobilisere og inspirere. Ikke minst brukes idretten til å fremme idealer om fred, brorskap, solidaritet, ikke-vold, toleranse og rettferdighet.

Norges idrettsforbund har støttet breddeidrettstiltak i Afrika siden 1982 - og gjør det fortsatt. Det at FN erkjenner idrett som en del av den globale utviklingsagendaen er derfor svært viktig for fagområdet vårt og den videre satsingen.

Blogg: Den internasjonale dagen for idrett, utvikling og fred.

Alle har et forhold til idrett
Norsk idrett har en unik posisjon sammenlignet med de fleste andre land i verden. Det enorme engasjementet på grasrota, og de utallige timene med frivillig arbeid som nedlegges hvert år, sikrer at så å si alle barn og unge tilbys trygge, gode og inkluderende idrettsaktiviteter der de bor. Norsk idrett er en viktig samfunnsaktør med høy legitimitet og stor troverdighet hos myndighetene og i samfunnet for øvrig.
Denne beskrivelsen er derimot langt fra virkeligheten i de landene hvor Idrettsforbundets bistandsarbeid er engasjert.

I Zambia har de færreste barn og unge tilgang på trygg og inkluderende idrett. Istedenfor styres idretten ofte av kortsiktige kommersielle hensyn som kun ivaretar eliteidretten. Der hvor barn og unges deltakelse er mulig, kjennetegnes aktiviteten ofte som utrygg for deltakerne og utilgjengelig for marginaliserte grupper som jenter og mennesker med funksjonsnedsettelse. Dette ønsker vi å gjøre noe med.

Utviklingslands utfordringer
Årsakene til at breddeidretten er lite utviklet i mange afrikanske land er flere. Det er derimot ingen tvil om at økonomiske rammebetingelser spiller en stor rolle. Uten tilskudd fra idrettsdepartement, eller lotterimonopol, og knapt uten kommersielle partnere, blir grasrotidretten overlatt til seg selv.

Når vi i tillegg inkluderer de sosiale utfordringene mange afrikanske lokalsamfunn har knyttet til fattigdom, arbeidsløshet og kriminalitet – blir det tydelig at idretten ikke alltid spiller den positive rollen for samfunnsutviklingen som vi ønsker.

Styrking av sivilt samfunn
I mange utviklingsland er idrettsdeltakelse, og det å organisere lokalidrett, en av få arenaer i det sivile samfunnet hvor man kan delta uten å frykte for egen sikkerhet. Dette åpner opp for unike muligheter. Ved å gi barn og unge med begrenset ytringsfrihet kunnskap om hvordan organisere en fotballklubb gjennom medbestemmelse, åpenhet og inkludering av alle grupper i samfunnet, gis de demokratisk kompetanse som ofte er en mangelvare i utviklingsland.

Selv i et egalitært og demokratisk samfunn som det norske har jenters inntog i norsk fotball bidratt positivt til likestilling og inkludering i idretten generelt, og i det norske samfunnet for øvrig. Mulighetene for positivt å påvirke land i Afrika i samme retning gjennom å utvikle idretten, er derfor noe NIF prioriterer høyt.

Solidaritet med idretten i Sør
NIF anerkjenner utfordringene partnerlandene står overfor. Idrettsutvikling skjer ikke av seg selv. Derfor støtter vi solidarisk opp om de kreftene som ønsker å legge til rette for trygge og inkluderende breddeidrettsaktiviteter for barn og unge.

NIF har siden det internasjonal engasjement startet bidratt til at partnerorganisasjoner har blitt mer demokratiske, at tusenvis av trenere har blitt utdannet og at hundretusener av barn og unge har fått tilgang til trygge og inkludere aktiviteter.

Vi mener norsk idrett bør styrke sitt internasjonale engasjement ved solidarisk å støtte søsterorganisasjoner i utviklingsland. På denne måte kan enda flere barn og unge oppleve idrettsglede. Idrettsglede for alle er målet.