Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Gi flyktninger mulighet til å oppleve idrettsglede

flyktninger612_scanpix.jpg

Idrettslag som ønsker å bruke idrett som verktøy for å integrere flyktninger er stor. Idrettslag fra hele landet søker i disse dager om å få inntil 25.000 kroner til ulike tiltak. Søknadsfristen er 13. mars. - NIFs bidrag gjennom flyktningfondet har gitt gode ringvirkninger i vårt lokalsamfunn, sier Jan Meyer i Kvæfjord IL.

 

I februar åpnet Norges idrettsforbund opp for nye søknader til NIFs flyktningfond etter at Den internasjonale olympiske komité, Gjensidigestiftelsen og Kulturdepartementet økte potten til NIFs flyktningfond med over 3 millioner kroner.

Målet med fondet er å gi en meningsfull opplevelse gjennom idrett som aktivitet på mottak for asylsøkende, rekruttere flere medlemmer med minoritetsbakgrunn til idrettslagene som utøvere, trenere og ledere og ikke minst inspirere til inkluderende idrettslag.

Det er fortsatt mulig å søke om penger fra NIFs flyktningfond. 13. mars går søknadsfristen ut. Alle idrettslag som ønsker å sette i gang ulike tiltak for flyktninger kan søke om inntil 25.000 kroner til idrettsaktivitet i mottak eller inkludering i idrettslaget.

SØKNADSFRISTEN GIKK UT 13. MARS

Tiltak i Kvæfjord IL
Gjennom et godt samarbeid med kommunen, en videregående skole, frivillighetssentralen og Røde Kors har Kvæfjord idrettslag klart å gi tilbud til mottak for enslige mindreårige flyktninger og et ordinært mottak for familier med 160 personer. 

De fortsetter det gode integreringsarbeidet i 2016.
- Vi har mer penger igjen som vi skal bruke på aktiviteter i mottak og integrering av barn og voksne i idrettslagets aktiviteter. Kommunen og Rå videregående skole er viktige medspillere til at vi lykkes. Med sin idrettslinje hjelper skolen til med å sørge for idrettsaktivitet i mottaket og integrering i ordinær idrett i idrettslaget vårt, sier Jan Meyer i Kvæfjord IL.

Idrettslaget har bidratt til å lage møtepunkter for bygdas innbyggere og barn og unge fra de to mottakene i kommunen.
- Vi har integrert mange inn i fotball, friidrett og barneidretten og bidratt til å etablere gode møtepunkter for ungdommene gjennom tiltak i Kvæfjordhallen for de idrettene vi har i idrettslaget, sier Meyer. I tillegg er vi nå i gang med skitrening som for noen er en populær aktivitet.

Pengene de har mottatt fra NIFs flyktningefond har blant annet gått til å kjøpe inn utstyr og gi lønn til trenere fra vår organisering og gjennomføring av treninger. Dette fortsetter vi med. Og vil øke aktiviteten når våren og sommeren kommer med terrengløp/gateløp og O-løp.

- Hva har skjedd i kommunen etter at dere ga tilbud til flyktninger?
- Både Kvæfjord idrettslag, kommunen, mottaket, kirkene og ungdommene opplever dette tiltakene som inspirerende. Det gir innbyggerne en ny holdning til mennesker med annen bakgrunn. NIFs bidrag bidrar til dette, sier Meyer avslutningsvis.