Telenor, Idrettsforbundet, Skiforbundet og Fotballforbundet står sammen i kampen mot nettmobbing.
Telenor, Idrettsforbundet, Skiforbundet og Fotballforbundet står sammen i kampen mot nettmobbing.

Felles kamp mot nettmobbing

Netthets og mobbing er samfunnsproblemer som også rammer idretten. Norges Skiforbund, Norges idrettsforbund og Norges Fotballforbund blir nå med i kampen mot nettmobbing, og tar i bruk antimobbeprogrammet Bruk Hue, som er utviklet av Røde Kors og Telenor.  

- Idretten har et bredt nedslagsfelt. Den utøves over hele landet, av folk i alle aldre. Og den preges selvsagt også av utviklingen samfunnet ellers gjennomgår. Derfor er det fantastisk for oss at Telenor kan bidra med sin kompetanse på digitalisering og bekjempelse av netthets og utenforskap, i tillegg til å være en viktig samarbeidspartner, sier generalsekretær Nils Einar Aas i Norges idrettsforbund.  

Idrettsforbundet vedtok i mai at idretten skal være fri for netthets og mobbing. Bruk Hue er et undervisningsverktøy som adresserer nettopp denne utfordringen, og har lenge vært tilgjengelig for skoler og foreldre. 

– Ett av fire barn har ifølge Medietilsynet opplevd å bli utestengt fra en gruppe på nett eller ikke fått lov til å delta i digitale aktiviteter. Telenor og Røde Kors har siden 2009 samarbeidet for å bekjempe nettmobbing og utestenging, som er en av nedsidene ved teknologien Telenor gir tilgang til. Med idretten med på laget forsterkes innsatsen, sier administrerende direktør Petter-Børre Furberg i Telenor Norge, som ser frem til å ta de brede samarbeidene med norsk idrett inn i en ny fase. 

Nylig lanserte Telenor og Røde Kors en ny versjon av Bruk Hue, med innhold tilpasset idretten og den øvrige frivilligheten. Med 1,9 millioner medlemmer treffer Idrettsforbundets underorganisasjoner 70 prosent av barn og unge i målgruppen for nettvettprogrammet. 

Utviklet sammen med barn og unge 
Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen deltok på lanseringen av den nye versjonen av Bruk hue 1. april i år, der barn og unge fra Hasle/Løren IL testet og gjennomførte programmet. Hun var imponert over engasjementet til fotballspillerne som deltok på Bruk Hue-premieren. 

– Bruk Hue er et konkret verktøy som skal hjelpe trenere og ledere i frivilligheten med å forebygge mobbing og utestenging, samt gi støtte og oppfølging dersom det skjer. Verktøyet er utviklet sammen med barn og unge, noe jeg tror er avgjørende for å lykkes – vi voksne er ikke alltid så flinke til å gjenkjenne hva mobbing og utestenging kan være, sa Trettebergstuen. 

Skal sørge for et krafttak  
Norges idrettsforbund og Telenor har fornyet samarbeidsavtalen for fem nye år. For Fotballforbundet og Skiforbundet er avtalene på fire år og omfatter utøvere fra breddeidretten til toppidretten.  

–  Som en del av samarbeidsavtalene arrangerer Telenor og Idretts-Norge fotballfritidsordningen Telenor Xtra, skilekene Telenorkarusellen og Telenorlekene. Dette er noen av det viktigste vi gjør, etter flere år med reduserte aktiviteter for barn og unge, der mange har falt fra den organiserte breddeidretten. Nå er vi klare for et krafttak der alle skal føle seg velkommen og inkludert, sier Furberg. 

Fakta om Bruk Hue 
Bruk Hue er et program for nettvett og mot nettmobbing utviklet og drevet av Telenor Norge og Røde Kors siden 2009. Bruk Hue har blitt tatt i bruk av over 500.000 elever, lærere og foreldre. Det nye tilpassede verktøyet for frivilligheten løfter opp ulike tema utover nettmobbing og utenforskap som bildedeling, kjønnsstereotypier, anonymitet, kroppspress, gaming og språkbruk. Verktøyet tar utgangspunkt i at barnas utfordringer kan være komplekse og utspille seg på tvers av barnas arenaer. 

Se mer på brukhue.no. 

Rapporten Barn og Medier, Medietilsynet, 2020