Foto: Bjørn S. Delebekk, VG
Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Oppfølging av tingvedtak om et eventuelt fremtidig vinter-OL/-PL i Norge

Idrettstinget i 2019 vedtok at Norges idrettsforbund skal utarbeide hvilke premisser som skal ligge til grunn for en eventuell fremtidig norsk søknad om OL og Paralympics. Et planlagt utvalgsarbeid med å følge opp tingvedtaket fra 2019 ble dessverre utsatt som følge av pandemien.

Med tanke på at spørsmålet om et mulig fremtidig vinter-OL/PL i Norge igjen har blitt diskutert i det offentlige rom, er det naturlig å informere om hvilken prosess som skal gjennomføres i idrettsorganisasjonen for å følge opp vedtaket fra Idrettstinget i 2019:

  • Idrettsforbundet vil i løpet av kort tid etablere et bredt sammensatt utvalg som skal arbeide med hvilke premisser som skal ligge til grunn for en ev. fremtidig norsk søknad om OL og Paralympics.
  • Resultatet av dette arbeidet vil bli presentert for, og debattert i, idrettsorganisasjonen, med formål om å avklare hvorvidt idretten selv ønsker å gå videre med en ev. OL-/PL-søknad. Målet er at dette senest vil skje i forbindelse med idrettstinget i 2023.
  • Gitt at idretten selv ønsker å gå videre med et slikt initiativ, vil vi invitere til en dialog med storting og regjering for å sondere mulighetene for å søke om OL og Paralympics.

Målet med et slikt arbeid er at en ev. fremtidig OL- og PL-søknad skal bygge på en godt forankret prosess i idrettsorganisasjonen og med det politiske Norge.

Det har i de senere år skjedd en betydelig utvikling knyttet til søknadsarbeid, planlegging og gjennomføring av fremtidige OL og PL, herunder at:

  • Utgangspunktet for å bli tildelt OL og PL er at arrangementskonseptet skal understøtte nasjonens/regionens etablerte planer og målsetninger for utvikling innenfor områder som bærekraft, infrastruktur og idrett. 
  • Det er nå tilrettelagt for at søknadsprosessen skal foregå som en dialog mellom søkeren og IOC, hvor man utvikler prosjektet først og fremst basert på gjenbruk av eksisterende anlegg.

Les mer om dette her.