Grunn til optimisme?
Lyttende politikere under idrettspresidentens presentasjon av idrettens fanesaker på IF Fløyas klubbhus i Tromsø torsdag. 

Grunn til optimisme?

Skal man dømme etter debatten med stortingskandidatene fra Troms som ble gjennomført på IF Fløyas klubbhus i Tromsø torsdag, har idretten grunn til å se med optimisme på tiden etter Stortingsvalget – uansett valgresultat.

Vel er det bare dager til valget, men samtidig var det tilnærmet enstemmighet blant politikerne fra Høyre, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Rødt om viktigheten av idrett for samfunnet – og om behovet for å styrke anleggsfinansieringen og å sikre full momskompensasjon.

I partiprogrammene varierer det både om det finnes, og hvordan formuleringene er når det gjelder disse to sakene, men politikere i valgkampmodus og lokale, presist utformede utfordringer gjorde sitt til at Troms og Finnmark idrettskrets kan følge opp sin stortingsbenk etter valget med det som ble sagt i Tromsø på torsdag.

– Det er ingen tvil hos meg om at vi har prioritert de riktige fanesakene, sier idrettspresident Berit Kjøll etter valgkampmøtet i Tromsø.

– Økonomi som barriere for idrettsdeltakelse, spesielt etter koronatiden, er et viktig punkt for alle partier. Utfordringen blir å høste de gode erfaringene fra de prøveordningene som er blitt gjort for å sikre barn og ungdom deltakelse i fritidsaktiviteter, men samtidig sikre oss at de ordningene som politikerne velger, både er treffsikre med tanke på å nå dem det gjelder, og samtidig tar bort alt mulig stigma ved ordningen.

– Også behovet for anlegg blir raskt konkret og raskt til reelle utfordringer når politikerne rett og slett møtes fysisk i anleggene der utfordringene med areal, finansiering av investeringer og drift, etterslep på spillemidler og ikke minst behovene i lokalsamfunnet, blir så tydelige. Både behovet for ekstra statlige midler for å styrke finansieringen av bygging slik at etterslepet kan bli borte, og behovet for en regelstyrt og forutsigbar, full momskompensasjon blir ikke hypotetiske store tall, men reelle utfordringer for «naboidrettslaget», forklarer idrettspresidenten.

Opplegget som Troms og Finnmark idrettskrets hadde lagt opp til med konkrete anleggsmessige utfordringer til stortingskandidatene, belyst gjennom konkrete eksempler fra idrettslag i kommunene, og med et bakteppe både fra idrettskretsens leder, Geir Knudsen, og fra idrettspresident Berit Kjøll, gjorde debattene gode, forpliktende og tydelige på helt konkrete utfordringer.

Bra rundtur
– Det har vært svært mye å lære og svært mye å dele under besøkene vi har rukket å ha i idrettskretsene før valget. I alle kretsene har vi møtt gode og velforberedte opplegg. Vi har møtt politikere både fra kommune, fylke og Storting og vi er blitt presentert gode eksempler og tydelige utfordringer fra idretten over hele landet. Dette har vært et særdeles godt opplegg for oss, og jeg vil gjerne takke alle idrettskretsene som har lagt til rette for dette.

– Så tror jeg at de siste to dagene i Troms og Finnmark med aktiv debatt med stortingskandidatene rent timingmessig var bra. Nå er det valg over helgen, og våre saker ble på et gunstig tidspunkt lagt tungt igjen hos dem som ønsker å representere Troms og Finnmark på Stortinget, oppsummerer Berit Kjøll.