Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Resolusjon fra Idrettstinget 2019 om enerettsmodellen

salen612.jpg
Et samlet Idrettsting stiller seg bak en resolusjon om enerettsmodellen. Foto: Geir Owe Fredheim

Følgende resolusjon ble vedtatt under første dag av Idrettstinget 2019:

 

  1. Norsk idrett stiller seg bak enerettsmodellen som sterkt bidrar til ansvarlighet i forebygging av spillavhengighet, og samtidig gir forutsigbare inntekter til idrett, kultur og humanitære organisasjoner. Idrettstinget støtter derfor myndighetenes intensivering av kampen mot pengespill som er ulovlige i Norge og tiltakene for å forhindre markedsføring av disse.

  2. Det er en grunnleggende forutsetning for medlemskap, tillitsverv og deltakelse i norsk idrett, å opptre lojalt i samsvar med idrettens verdigrunnlag, regelverk og vedtak. Idrettstinget anser det som en klart illojal handling mot norsk idrett å markedsføre, eller på annen måte bidra til å fremme ulovlige pengespill.