Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kristin Kloster Aasen gjenvalgt i prestisjetung IOC kommisjon

Kristin Kloster Aaasen_GOF_612.jpg
Kristin Kloster Aasen, foto Geir Owe Fredheim.

IOC-medlem Kristin Kloster Aasen har fått fornyet tillit og fortsetter som medlem i IOCkommisjonen «Sustainability og Legacy Commision».

 

Kommisjonen har i løpet av de siste par årene utarbeidet separate strategiplaner for både bærekraft, arv og etterbruk i planlegging og gjennomføring av Olympiske og Paralympiske leker. Bærekraftstrategien er i stor grad sammenfallende med de globale bærekraftmålene der det er naturlig på idrettsområdet. Kommisjonen følger opp og rapporterer på fremdrift og implementeringen av strategiene, og tiltak som kan redusere bærekraftrisiko. I tillegg tilbyr Kommisjonen strategiske råd til IOCs styre og sesjonen.

Kommisjonen utarbeider også «beste praksis» for bærekraft, etterbruk og gjenbruk i hele den olympiske bevegelsen. Dette gjøres i samarbeid med organisasjoner, virksomheter og utøvere som kan støtte IOC i dette arbeidet.

- Mange ulike interesseorganisasjoner er representert i kommisjonen. De utfordrer og bidrar konstruktivt, både i det faglige arbeidet og i diskusjonene. Kommisjonen har en sammensatt faglig ekspertise som gjør arbeidet både lærerikt og spennende, sier IOC medlem Kristin Kloster Aasen.

Kommisjonen består totalt av 35 personer. 10 av disse er IOC medlemmer. Øvrige representanter består blant annet av personer fra internasjonale særforbund, nasjonale olympiske komiteer, fremtidige olympiske og paralympiske arrangører, FN, EU, miljøorganisasjoner, akademia, IMF og IOCs samarbeidspartnere.

Viktig for Norge

Norge har høstet internasjonal anerkjennelse for sitt arbeid innenfor bærekraft, gjenbruk og etterbruk. Lillehammer-OL i 1994 er betegnet som det første «grønne OL.» Samtidig har Norge også noe å lære fra internasjonale aktører.

- Som nasjonal olympisk komité er det mye kunnskap å hente fra kommisjonens arbeid, som også kan komme norsk idrett til gode og som kan øke kvaliteten på vårt arbeid hjemme.  Tilsvarende kan jeg fra norsk side tilby innsikt, og gjengi vår tilnærming og våre løsninger som andre idrettsnasjoner kan få glede av i sitt arbeid.  

Aasen trekker frem Ungdoms-OL på Lillehammer i 2016 som eksempel.

- I utarbeidelsen av Legacy-strategien fremhevet jeg betydningen av at NIF, i søknaden om statlig bidrag til Ungdoms OL i 2016, forpliktet oss til å ivareta arven etter lekene med konkrete tiltak. Vi definerte prosjekter rundt formål som ungdom, frivillighet og kompetanse. Etableringen av Olympic Legacy Sport Center på Lillehammer er et konkret bevis på at forpliktelsene ble fulgt opp i praksis.

Tomas Holmestad var forøvrig administrerende direktør i organisasjonskomiteen for Lillehammer 2016 og er i dag norsk kommisjonsmedlem i koordineringskommisjonen for Ungdoms-OL 2020 i Lausanne.

Nyttig erfaring for Evalueringskommisjonens arbeid

IOC medlem Kristin Kloster Aasen ble i fjor høst også utnevnt som medlem at IOCs evalueringskommisjon for 2026. Evalueringskommisjonens rapport utarbeides i disse dager og skal offentliggjøres på IOCs hjemmesider 24. mai. Aasens erfaring fra Sustainability og Legacy-kommisjonen har vært svært nyttig i dette arbeidet.

De to kandidatene det skal stemmes over 24. juni i Lausanne er Stockholm-Åre og Milano-Cortina. For første gang har de to kandidatene anvendt «Olympic Agenda 2020» og «The New Norm» i søkeprosessen og i utarbeidelse av arrangementskonsept.

- Bærekraft og Legacy er tydelig identifisert i begge søknadene. Det er gledelig å se. Begge ønsker å arrangere leker hvor man skal bruke det man har av anlegg og infrastruktur og hvor idretten tar ansvar for å utvikle og velge løsninger som gir god bærekraft og samtidig sikrer god gjenbruk og etterbruk. Sånn sett har det vært utrolig verdifullt for meg å ha med meg arbeidet i Sustainability og Legacy kommisjonen og kjenne strategiene godt, avslutter Aasen.

Om IOCs kommisjoner

Valg av representanter til IOCs 27 fagkommisjoner foretas en gang i året. Alle kommisjonene møtes samlet i Lausanne under IOC Commission Week en gang i året. I år gjennomføres denne samlingen i november. Kommisjonene jobber uavhengig av hverandre men møtes ved behov når dette er naturlig. Alle kommisjonene ledes av et IOC-medlem, og består ellers av rekke personer utenfor IOCs organisasjon. IOC har jobbet målbevisst for å øke kvinneandelen i Kommisjonene. I dag er kvinneandelen i kommisjonene på 45,4 prosent og flere nyutnevnte kommisjonsledere er kvinnelige IOC medlemmer.

Meld meg på nyhetsbrev