Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

 

Tidenes inntektsløft for norsk idrett!

Illustrasjonsbilde.jpg

- Norsk idrett har fått tidenes største overføring fra Norsk Tipping. Overføringen øker med 403 millioner kroner fra 1,860 milliarder kroner i 2014 til 2,263 milliarder kroner i 2015. En stor del av denne økningen tilfaller lokalidretten, sier idrettspresident Børre Rognlien.

Regjeringen har i statsråd i dag vedtatt hovedfordelingen for 2015 til idrettsformål. Norsk Tipping har levert et solid resultat, og tilfører totalt 3,536 milliarder kroner til formålsmottakerne. Dette er over 111 millioner kroner bedre enn budsjettert. 
I år går 64 prosent av spilleoverskuddet fra Norsk Tipping til idrettsformål. 

- Årets hovedfordeling er en vitamininnsprøytning til hele norsk idrett. Jeg gleder meg på vegne av alle idrettslagene rundt om i landet. Mesteparten av økningen tilfaller lokalidretten gjennom det nye nivået for lokale aktivitetsmidler og at vi nå passerer 1 milliard kroner i spillemidler til idrettsanlegg i kommunene. Jeg konstaterer at den økonomiske plattformen for idretten i Norge er løftet til et nytt nivå, uttaler Børre Rognlien. 

403 millioner mer til idretten
Idrettsformålene tilføres totalt 2,263 mrd. kroner noe som er 403 millioner kroner mer enn i fjor. Av dette går 1,053 mrd. kroner til idrettsanlegg landet rundt, hvilket er 198 millioner mer enn i fjor. De lokale aktivitetsmidlene (LAM), som er en kontantstøtte direkte til idrettslagene, er i år på 294 millioner kroner. Dette er hele 85 millioner kroner mer enn i fjor – en økning på 40 prosent. Regjeringen har valgt å øke prosentandelen til LAM fra idrettens andel av spillemidlene fra 11,25 prosent i fjor til 13 prosent i år.
- Idrettsstyret har gjennom hele tingperiodene jobbet for å endre tippenøkkelen i idrettens favør. Dette ser vi resultatet av for fullt nå, sier Rognlien. 

 – Gjennom årets hovedfordeling får vi ytterligere kuttet ned på ventetiden for utbetaling av spillemidler til idrettsanlegg, og vi får styrket lagsøkonomien gjennom den formidable økningen av de lokale aktivitetsmidlene. Jeg vil berømme kulturminister Thorhild Widvey for å prioritere idrettslagene på denne måten. Denne hovedfordelingen viser med all tydelighet kraften og styrken i enerettsmodellen som grunnlag for finansieringen av norsk idrett og andre gode formål, avslutter Idrettspresidenten. 

Over 1 milliard til idrettsanlegg
For første gang i historien blir det fordelt over 1 milliard kroner til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg i kommunene. 
- Vi ser en betydelig økning i anleggsinvesteringene. Det er derfor avgjørende å styrke tilskuddet av spillemidler til anlegg, sier kulturminister Thorhild Widvey som også understreker at tilskuddet til lokale lag og foreninger øker med 85 millioner kroner til totalt 294 millioner kroner.

Økt satsing på inkludering i idrettslag
Tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag økes med 2 millioner til 13,5 millioner kroner i 2016. 
- Økt tilskudd til inkludering i idrettslag åpner for at hele fire nye byer kan innlemmes i ordningen. Det gjør at flere barn og unge i familier med økonomiske utfordringer og flere jenter og gutter med minoritetsbakgrunn får mulighet til å delta i organisert idrett, sier kulturministeren.

Langsiktig og strategisk arbeid
- NIF har fått uttelling for et langsiktig og strategisk arbeid mot Regjeringen og Stortinget mer eller mindre på alle punkter gjennom årets hovedfordeling av spillemidler. Med denne kraftige økonomiske økningen er det viktig at alle bidrar til å senke terskelen for deltakelse og bli medlem i idrettsorganisasjonen, sier generalsekretær Inge Andersen.

- Vi må i enda sterkere grad tilrettelegge for at familier med økonomiske utfordringer kan oppleve idrettsfellesskapet, og ta i mot de utfordringer og den tillit som Kulturminister Thorhild Widvey i dag har gitt til norsk idrett gjennom dette betydelige økonomiske løftet til norsk idrett på et bredt område, avslutter Inge Andersen.

Les hele hovedfordelingen for 2015

Les pressemelding fra KUD: Over 1 milliard kroner til bygging av idrettsanlegg

Les pressmelding fra KUD: Regjeringen senker terskelen for å delta i idretten