Utviklingsprosjekter

Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om prosjektmidler via Norges idrettsforbund (NIF) til Stiftelsen Dam sitt program, Utvikling. Prosjektene må være rettet mot utsatte og sårbare grupper.

Formålet med programmet er å støtte tidsavgrensede forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter) rettet mot målgrupper i Norge, og som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Målet er å utvikle mer kunnskap, nye metoder og implementering.

Les utlysningen fra Stiftelsen Dam her

Det kan søkes om mellom 500.000 og to millioner kroner for hele prosjektperioden. Maksimal prosjektlengde er 2 år.

Søknadsprosessen for Utvikling gjennomføres i fem trinn:

Trinn 1 - ta kontakt med ditt særforbund eller idrettskrets
Idrettslag, idrettsråd og særkretser må ta kontakt med sitt særforbund (for særgruppe) eller idrettskrets (for fleridrettslag) for å avklare:

 • om ønsket prosjekt er av interesse for særforbundet/idrettskretsen
 • om særforbundet/idrettskretsen har mulighet til å støtte idrettslaget faglig
 • om særforbundet/idrettskretsen har mulighet til å støtte idrettslaget økonomisk slik at midlene enten kan inngå i budsjettet i søknaden, eller erstatte behovet for å søke.

Det er dessuten viktig og nyttig for vår organisasjon at alle mellomledd er informert.

Særforbund og idrettskretser som vil søke, kan gå rett til trinn 2.

Trinn 2- Bli godkjent som søker
For å bli godkjent som søker må du sende en e-post til line.hurrod@idrettsforbundet.no med korte svar på følgende spørsmål:

 1. Hva er bakgrunnen for utviklingsprosjektet?
 2. Hva er målsetting for utviklingsprosjektet?
 3. Hvem er målgruppen for utviklingsprosjektet?
 4. Er tenkt prosjekt avklart med ditt særforbund eller idrettskrets?

Du blir da eventuelt godkjent som søker av NIF.

Trinn 3- Bli opprettet som søker i SurveyMonkey Apply

Stiftelsen Dam bruker et elektronisk søknadssystem som kalles SurveyMonkeyApply. NIF oppretter deg som søker i dette systemet og du får tilgang til et elektronisk søknadsskjema.

Trinn 4- Fyll ut skissen

Søker må fylle ut en kortfattet skissesøknad. Send deretter inn søknaden. Norges idrettsforbund får tilgang til søknaden og kvalitetssikrer den. NIF kan enten avslå søknaden, be om revidering eller sende den videre til Stiftelsen Dam. Stiftelsen Dam avgjør hvilke søknader som inviteres til å sende inn full søknad. Søker får beskjed av NIF om utfallet.

Trinn 5- Send inn full søknad

Søker får tilgang til et elektronisk søknadsskjema hvor full søknad skal skrives inn. NIF kvalitetssikrer og videresender den til Stiftelsen Dam. Stiftelsen Dam avgjør hvilke prosjekter som får støtte. NIF gir søker beskjed om utfallet og lager tildelingsbrev/kontrakt.

Viktige datoer for Utvikling:

 • 2. juni: Åpning av inklusjonsvurdering og søknadsskjema
 • 1. september: Søknadsfrist, skissesøknad inn til NIF
 • 15. september: Søknadsfrist, skissesøknad inn til Stiftelsen Dam.
 • 15. oktober: Svar på skisse (klokken 13)
 • 1. desember: Søknadsfrist, full søknad inn til NIF
 • 15. desember: Søknadsfrist, full søknad inn til Stiftelsen Dam.
 • 15. februar: Svar på full søknad (klokken 13)