Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Forskningsprosjekter

basket612.jpg

Søke om midler til forskningsprosjekter via NIF til ExtraStiftelsen

Etablerte forskningsmiljøer som høgskole, helseforetak, universitet, instituttsektor eller kompetansesentra kan søke om midler via NIF til ExtraStiftelsen til forskning innen helse. Det kan søkes om støtte til ph.d., postdoktorstilling eller til frikjøp av seniorforsker. De to sistnevnte prioriteres av ExtraStiftelsen. For postdoktor og seniorforsker må navn være kjent og personen selv må søke. For ph.d.-stillingene kan det være ukjent kandidat, men kjent kandidat med vedlagt CV er en fordel.

Et hovedmål for ExtraStiftelsen er å knytte forskning tettere opp mot de helseutfordringer innbyggerne i Norge møter i sitt dagligliv ute i kommunene.

NIF er søkerorganisasjon til ExtraStiftelsen og forskningsmiljøet kan sende søknad til ExtraStiftelsen via og i samarbeid med NIF. For å kunne bruke NIF som søkerorganisasjon, må målgruppen må være «utsatte grupper», som mennesker med funksjonshemming, mennesker med innvandrerbakgrunn, fysisk syke, psykisk syke eller liknende. Det er viktig for ExtraStiftelsen at forskningen er ønsket av søkerorganisasjonen, derfor må søkere opprette et nært samarbeid med aktuelle fagpersoner i NIF.

Les nøye gjennom informasjonen på https://extrastiftelsen.no/sok/ og vurder om alle krav kan innfris før du tar kontakt med NIF. Opplys kort om bakgrunn, formål og målgruppe til prosjektkoordinator i NIF, Line Hurrød, på epost line.hurrod@idrettsforbundet.no. Kontakt til rette fagansvarlig i NIF opprettes og forskningen vurderes som relevant eller ikke for NIF. Deretter opprettes du eventuelt som søker og du får tilgang til et elektronisk søknadsskjema, ExtraWeb.

Søknadsfristen din er 1. mai hvert år for forskningsprosjekter med oppstart året etter. Fristen for NIF til ExtraStiftelsen er 1. juni. Det betyr at søknaden kan «finpusses» i samarbeid mellom søker og NIF i perioden mellom 1. mai og 1. juni.