Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Revisjon

Alle idrettslag er revisjonspliktige. Reglene for revisjon avhenger av om omsetningen er på mer eller mindre enn fem millioner kroner årlig.

Idrettslag med omsetning over fem millioner kroner årlig, eiendeler over 20 millioner eller gjennomsnittlig antall ansatte over 20, skal engasjere statsautorisert eller registrert revisor som skal følge revisorloven. Alle idrettslag som har engasjert statsautorisert eller engasjert revisor skal følge regnskapsloven og må også velge kontrollkomite.

For idrettslag som ikke har omsetning, eiendeler eller ansatte over grensene i avsnittet over, skal revisjonen utføres av to revisorer valgt av årsmøtet. Valgte revisorer skal følge bestemmelsene i RRB kapittel 3.

Valgt revisors ansvar er å gjennomføre revisjon ved å vurdere årsregnskapet og vurdere om styret har oppfylt sine forpliktelser. En listing av de mest sentrale oppgavene til valgt revisor finnes her:

Sjekkliste for valgt revisor

Etter revisjon av idrettslagets regnskap, utarbeider valgt revisor revisjonsberetning, mal for valgt revisors beretning finnes på siden for årsmøte i idrettslag.