Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Søknad om utsatt frist for å avholde årsmøtet

For å hindre utilsiktede ulemper kan idrettslagene søke om utsatt frist på å avholde årsmøtet. Idrettslaget må i så fall begrunne hvilke særlige grunner de har for å måtte avholde årsmøtet på et senere tidspunkt. Sesongmessige argumenter vektlegges mindre ved en dispensasjon for det er ikke uvanlig at idrettslag som organiserer både sommer og vinteridretter klarer å avholde årsmøte i en av sesongene til idretten. Idrettslaget må uansett gjennomføre rapportering av medlemstall pr 31.12.16 innen utgangen av april måned 2017 gjennom søknad og rapporteringsløsningen i KlubbAdmin

Søknad om utsatt frist for å avholde årsmøte

 
Navn på idrettslag *
Adresse til idrettslag *
E-post til idrettslag *
Idrettskrets *
Begrunnelse på hvorfor årsmøtet må avholdes senere enn mars *
Hvilke tiltak har idrettslaget vurdert for å kunne avholde årsmøte innen utgangen av mars måned? *
Innen hvilket måned idrettslaget vil avholde årsmøtet? Gjelder søknaden om å holde årsmøtet innen april så vil søknaden ovsersendes til aktuell idrettskrets for behandling*
 
* obligatoriske felt å fylle ut  
Har en søkt om utsatt frist tidligere år?*