Tilskudd for utgifter til politi

Organisasjonsledd som er tilknyttet NIF kan søke om tilskudd for utgifter til politi ved idrettsarrangement for barn og unge.

Det er kun utgifter knyttet til bistand fra politiet som faller inn under ordningen. Det kan søkes om tilskudd til arrangementer fra 2021, der minimum 30 prosent av deltakerne er barn og/eller ungdom (alder til og med 19 år).

Søknadsfrist er 9.mars 2022.

Det søkes skriftlig til det aktuelle særforbundet. Et særskilt søknadsskjema skal benyttes. Søknadskjemaet finnes nederst på denne siden. 

Særforbund og idrettskretser som har hatt tilsvarende utgifter søker om tilskudd direkte til NIF.