Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

 

Samordnet søknad og rapportering 2018

bandy_forsidebilde.jpg

Samordnet søknad og rapportering åpnet 1. april. Fristen for registrering og innsending er 30. april 2018. Det er noen nye elementer i årets registrering som vi lister opp i huskelisten under:

 • Medlemstall i idrettslaget pr. 31.12.17.
 • Aktive medlemmer i hver gren pr 31.12.17 (les beskrivelsen av hvem som inngår i definisjonen aktive medlemmer).
 • Svar på spørsmålene fra NIF og eventuelt spørsmål fra Særforbund (finnes kun for de særforbund som har tatt dette i bruk).
 • Oppdater organisasjonsdata ved endringer.
 • Oppdater Styre og ledelse for både idrettslaget og gruppene.
  • Gruppene trenger kun fylle ut leder som påkrevd under styre og ledelse.
  • Idrettslaget fyller ut hele styret og minimun 3 (Leder, nestleder og et styremedlem).
 • Nytt av året er at dere må bekrefte ved å krysse av i en kryssboks at styret rapportert i løsningen samsvarer med det styret som er innrapportert i årsmøteprotokollen. Dvs, ligger det 8 styremedlemmer i årsmøteprotokollen, så må det legges inn 8 styremedlemmer i Samordnet også. Dette for å unngå at endringsmeldingen til Brønnøysund blir avslått fordi antallet ikke stemmer overens.
 • Søk om mva refusjon - For de som har over 5 millioner i brutto driftskostnader, husk at signert revisjonsrapport må lastes opp i løsningen før den blir behandlet av NIF. Vær påpasselig med å sjekke status under mva-søknaden eller på oppsummeringssiden for Samordnet. Her vil status på søknaden stå. Dere vil samtidig motta en bekreftelse fra NIF når søknaden er behandlet.
 • Nytt av året er at dere går gjennom andre opplysninger til Brønnøysund. Dette inkluderer Formål, Signatur og Prokura.
 • Sjekk oppsummeringen og kontroller de innsendte opplysningene.
 • Husk å sende endringsmelding til Brønnøysund etter endt registrering. Husk også at vedkommende som skal sende endringsmeldingen må ha signaturrett.

Trenger du hjelp eller har spørsmål til løsningen, kontakt support på:

support@idrettsforbundet.no eller på tlf: 21029090