Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

 

Vestfold idrettskrets og Telemark idrettskrets har startet regionaliseringsprosessen

Vestfold og Telemark - regionalisering.png

PRESSEMELDING! Idrettskretsene i Vestfold og Telemark blir Vestfold og Telemark idrettskrets fra 2020. Prosessen med å slå sammen Vestfold idrettskrets og Telemark idrettskrets har startet.

Etter vedtak på Idrettstinget 2015 skal det ved en eventuell regionalisering av fylkene, og skje en tilsvarende regionalisering av idrettskretsene. Når nå Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune skal bli til Vestfold og Telemark fylkeskommune fra 2020, skal idrettskretsene slås sammen til Vestfold og Telemark idrettskrets fra samme dato. 

Arbeidet har startet, og i går ble det første interimsstyremøtet avholdt. Interimsstyret er satt sammen av tre fra hvert av styrene i idrettskretsene, i tillegg til at organisasjonssjefene også møter med tale- og forslagsrett.

  • Leder:                  Per-Eivind Johansen
  • Nestleder:           Geir Berge Nordtveit
  • Styremedl.:         Rune André Huseby, Guri Ramtoft, Trude Tansø og Dag Nielsen

Interimsstyrets oppgave er å i fellesskap jobbe fram en modell for den framtidige regionale organiseringen av Norges idrettsforbunds-linjen i en felles region for Vestfold og Telemark. Modellen skal bidra til en balansert utvikling gjennom organisasjonen som utfører lovpålagte oppgaver og leverer etterspurte tjenester av høy kvalitet i alle deler av regionen. Organiseringen tar utgangspunkt i dagens bemanning. Og alle berørte parter involveres på en hensiktsmessig måte.

Involveringen innebærer at vi skal være i dialog med idrettslagene, særidrettene og idrettsrådene. Vi må høre hva de mener er viktig at vi tar hensyn til og hva de trenger at vi har fokus på.

I løpet av våren skal det avgjøres hvem som blir den administrative prosjektlederen for prosessen. Samme person blir organisasjonssjef for den nye sammenslåtte idrettskretsen fra 2020. Innen utgangen av juni forventer vi at dette er avklart.

I tillegg skal interimsstyret behandle administrativ lokalisering. Elementer som skal være med i vurderingen av hvor administrativ lokalisering skal være, er: økonomi, fasiliteter, utviklingsmuligheter, omgivelser, faglige omgivelser, kommunikasjon, infrastruktur, tilgjengelighet. Saken behandles første gang i interimsstyret 5. april. Det forventes ikke at det tas en beslutning på dette møtet.

I løpet av årene fram til 2020 skal 18 idrettskretser bli til 11 på samme måte som at det blir 11 fylkeskommuner.

Leder av interimsstyret, Per-Eivind Johansen sier at det vil være viktig å snakke med både idrettsorganisasjonen og fellesnemda for fylkessammenslåingen. Vårt mål er å bygge en organisasjon som er til det beste for idretten i fylket og de oppgavene som skal løses. Vi vet at når det blir et nytt fylke med større avstander, er det viktig å sørge for at idretten får informasjonen, klubbutviklings- og kompetansetilbudet der de er, slik at de kan gjøre en best mulig jobb i idrettslaget, idrettsrådet og særkretsen/-regionen.

For mer informasjon:
Per-Eivind Johansen
Leder interimsstyret og nestleder Vestfold idrettskrets
Mobil: 91 63 05 41
pereivindjo@gmail.com 

eller

Geir Berge Nordtveit
Nestleder interimsstyret og leder Telemark idrettskrets
Mobil: 97 56 16 76
gbnord@online.no


Om Vestfold idrettskrets og Telemark idrettskrets

Idrettskretsen er et felles organ for idretten innen sitt geografiske område. Våre oppgaver er lovpålagte oppgaver og saker av felles interesse for idretten. Videre skal vi arbeide med idrettspolitiske innsatsområder, spesielt overfor fylkeskommunen, regionale organer/etater og kommunene, for å styrke idrettens rolle og bedre idrettslagenes rammevilkår. Vi skal arbeide med service- og støtteoppgaver overfor idrettsråd, særkretser/-regioner og idrettslag for å styrke aktivitets-, kompetanse- og anleggsutviklingen. I tillegg skal vi arbeide med informasjons- og opplysningsvirksomhet om idrettens verdier og verdiskapning.

Til sammen består Vestfold idrettskrets av 384 idrettslag (inkludert bedriftsidretten), 11 idrettsråd og 82 825 medlemmer, mens Telemark idrettskrets består av 367 idrettslag (inkludert bedriftsidretten), 18 idrettsråd og 65 522 medlemmer. Den nye kretsen skal serve 751 idrettslag, 29 idrettsråd og 148347 medlemmer.