Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Dialogmøte om regionaliseringsprosessen i Vestfold idrettskrets og Telemark idrettskrets

IMG_0111.jpg.png

Tirsdag 18. september ble det avholdt dialogmøte for særkretser og særforbund i Vestfold og Telemark i anledning regionalisering og sammenslåing av de to idrettskretsene. Dialogmøtet hadde til hensikt å orientere om status og fremdrift av sammenslåingsprosessen, og som en møteplass for innledende dialog med særidrettenes organisasjonsledd for forankring, forventningsavklaring, innspill og meningsytring. 22 organisasjoner og 16 ulike særidretter var representert og deltok aktivt i møtet.

 

Bakgrunn og status

Idrettsstyret vedtok 15. mars 2017 at Norsk idrett skal gjøre nødvendige strukturelle endringer for å tilpasse organisasjonen til regionsreformen og endrede fylkesgrenser, med et mål om å ivareta et godt samarbeid med den offentlige forvaltning. Det er ikke besluttet noe om organisering av særkretsene, og de kan derfor selv velge sin organisasjonsform.

Vestfold og Telemark idrettskrets er godt i gang med sin sammenslåingsprosess og ledes av et interimsstyre. Interimsstyret består av Per-Eivind Johansen (leder interimsstyre), Geir Berge Nordtveit, Bjørn Walle, Dag Nielsen, Trude Tansø, Veslemøy Wåle, Sondre Fjelldalen (prosjektleder), Lisbeth Danielsen, Øyvind Gonsholt og Camilla Nilsen

Prosess

01.01.2020 skal Vestfold idrettskrets og Telemark idrettskrets være slått sammen og ha en felles drift. Den pågående prosessen skal lede frem til hvordan og hvor den felles idrettskretsen skal være organisert. Som en del av denne prosessen ble særkretser og særforbund invitert til å komme med sine innspill.

Det ble jobbet med temaer som:

-          Hva er viktig for idretten i det nye fylket?

-          Hvilke gevinster kan man oppnå og hvilke utfordringer ser dere?

-          Hva vil du idrettskretsen skal jobbe for og hva er viktig med administrativ lokalisering?

Det var bred enighet om at det er idrett for alle og verdier og holdninger som fortsatt er viktig for idretten i det nye fylket. Noen av fordelene som ble trukket frem er at man blir en større organisasjon og kan dermed få større slagkraft politisk og det vil kunne gi mer faglig kompetanse som kommer klubbene og lagene til gode og mer aktivitet. Alle innspill sammenfattes og bearbeides, og tas med inn i den videre prosessen.

Har du spørsmål til regionaliseringsprosessen, ta gjerne kontakt med Per-Eivind Johansen eller Sondre Fjelldalen.