Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

 

Høringsfrist for Regional plan for folkehelse

gutt og jente løper i høyt grass.JPG
Sted: Idrettens Hus, Sandefjord
Start: 03.12.2018 15:00 Slutt: 03.12.2018 15:00

Frist for innspill til høring av Regional plan for Folkehelse, Regional plan for bærekraftig arealpolitikk og Regional transportplan

Fylkeskommunen oppfordrer høringsinstansene til å se de to regionale planene i sammenheng.

Folkehelse er et viktig perspektiv i arealpolitikken. I RPBA er det et eget kapitel om folkehelse. Det er flere temaer i RPBA som er sentrale i et folkehelseperspektiv: arealforvaltning, boligbygging, by- og transportutvikling legger viktige rammer for helse og trivsel.

Tilsvarende er det temaer i RPFH som er sentrale for arealpolitikken: sosial bærekraft i by- og stedsutviklingen, helsefremmende nærmiljøkvaliteter, tilrettelegging for aktiv transport og muligheter for lek og trening i det offentlige rom.