Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ungdomsutvalget

ungdomskurs_2.jpg

I forbindelse med jubileumsgaven fra regjeringen i 2011, søkte idrettskretsen om penger til et ungdomsprosjekt. Prosjektet «Ungdomsidrettens fremtid» var et 3-årig prosjekt (2013-2016) med fokus på utvikling av unge ledere. Ungdomsutvalget ble opprettet som et ledd i arbeidet med utviklingen av unge ledere.

Hvorfor er ungdom viktig for Vest-Agder idrettskrets?

Ungdom er en ressurs, på lik linje som eldre, mer etablerte ledere. Ungdom utvikler nye trender i idretten, de er ofte mindre preget av tradisjoner og er derfor nytenkende. Ungdom er ikke bare fremtiden, men også nåtiden! 

Klikk her for å se hvem som er med i Ungdomsutvalget 2017/2018.

Ta kontakt hvis du er interessert i å være med i ungdomsutvalget:

Anne Lise Lassen
Tlf: 907 36 248
E-post: annelise.lassen@idrettsforbundet.no

  Stå sammen om å utvikle og fremheve ungdomsidretten i fylket. 

  Skape engasjement og jobbe mot økt innflytelse innen alle ledd i den organiserte idretten. 

  «Ungdomsutvalget skal være et rådgivende utvalg for styret i utvikling av ungdomsidretten i fylket. Utvalget skal på oppdrag fra styret eller innenfor fastsatte rammer, medvirke til å engasjere ungdom gjennom tiltak som kan rekruttere ledere og trenere til idretten. Utvalget skal kunne utøve i idrettspolitisk arbeid rettet mot politiske ungdomspartier, med den hensikt å styrke idrettens rammevilkår rettet mot ungdom, samt motvirke frafallet blant ungdom». 

  Ungdomsutvalget skal på linje med andre organer under NIF arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov. Utvalget baseres på grunnverdiene: Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd (organisasjonsverdier). Og Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet (aktivitetsverdier)

  For å kunne sitte i styret i ungdomsutvalget skal du ha gjennomført «lederkurs for ungdom», eller ha tilsvarende kompetanse.

  Alder 15-ca. 29 år

  Du må være medlem av et idrettslag

  Ungdomsutvalgets medlemmer velges av undertegnede (rådgiver ungdom, VAI) og styrets ungdomsrepresentant. Leder/nestleder velges i samråd med medlemmene i ungdomsutvalget, samt godkjennes av styret i Vest-Agder idrettskrets.

  Ungdomsutvalget skal bestå av 6 hovedmedlemmer(minimum), med 2-3 «lederkurs for ungdom plasser».

  Leder, ungdomsrepresentanten i styret (VAI) og adm. ansvarlig ungdom skal ha jevnlig kontakt og oppdateringer.

  Vi ønsker en jevn fordeling av kjønn.

  Vi ønsker en jevn fordeling på tvers av kommunene i Agder.

  Strategiplanarbeid, økonomi, arrangementer, mentor (for yngre medlemmer) politisk påvirkningsarbeid (Ungdommens fylkesting, idrettsråd) verdiarbeid, fremme forslag til ungdomsrepresentant i styret(VAI) i forkant av tinget.

  Forholde seg til VAI s overordnede handlingsplan for ungdom.

  Være ungdommens talerør.

  Møtes 1 gang i måneden (mindre ved eksamenstid og når det er andre arrangementer)

  Holde 1 møte i halvåret et annet sted en Kristiansand for å ivareta medlemmer fra andre steder i Agder.

  Ungdomsrepresentanten i VAI sitt styre skal delta på minimum 2 møter i halvåret.

  Ungdomsutvalgets leder og nestleder møter på kretsens styremøter ved innkalling.

  Må møte på minimum 3 av 5 møter i halvåret.

  Sommeravslutning hvert år. 

  Det skrives referat fra hvert møte som holdes i ungdomsutvalget.