Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Muligheter for deg som er ung i idretten

15641280078_92a16c6812_o.jpg

Er du mellom 15 og 29 år? Interessert i idrett? Bosatt i Vest-Agder? Da finnes det mange muligheter!

Vest-Agder idrettskrets arbeider aktivt ut mot ungdom og ønsker å gjøre deg oppmerksom på at det er behov for akkurat deg! Idretten tilbyr kompetanseheving, sosiale møteplasser med nettverksbygging og mye inspirasjon! På denne siden finner du all info om hva DU som ung kan være med på i idretten.

  For å bli medlem av ungdomsutvalget til Vest-Agder setter vi to kriterier; at du er mellom 15 og 29 år og at du har et engasjement innen idretten (gjerne gjennom et styreverv i et organisasjonsledd i idretten, som idrettslag, idrettsråd eller særkrets). Det er ønskelig at du har gjennomført «Lederkurs for ungdom» /gjennomfører dette i løpet av året. Eller om du har annen relevant kompetanse innen idretten.

  Interessert i å bidra i idrettskretsens ungdomsutvalg? Da sjekker du litt nærmere rundt hva ungdomsutvalget driver med via denne linken, så tar du kontakt administrativt ansvarlig, Anne Lise Lassen. Kontaktinfo finner du på disse sidene!

  Det finnes flere facebookgrupper for idrettsengasjert ungdom. Lokalt og nasjonalt. 

  Her får du den siste infoen om hva som skjer og hva du kan være med på for økt inspirasjon og kompetanse. Her kan du også knytte nettverk med andre likesinnede og se hva som skjer rundt omkring i henholdsvis Vest-Agder og Norge.

  Be om å bli medlem i Ungt Idrettsnettverk Vest-Agder eller i Ungt Idrettsnettverk (nasjonalt)

  Ungdomsutvalgenes nettverk er en gruppe for de som er med i et ungdomsutvalg i en idrettskrets i Norge.

  Lederkurs for ungdom er et kurs for ungdom i alderen 15-19 år (25 år). Her i Vest-Agder har vi valgt å åpne opp for en litt bredere aldersgruppe. Vi opplever at blandingen mellom unge uerfarne og de litt mer erfarne eldre ungdommene har vært en god kombinasjon, hvor de lærer og utfordrer hverandre.

  Kurset forbereder deltakerne på lederverv i ulike deler av klubbarbeidet i norsk idrett. Ungdommene får relevant kompetanse til å delta aktivt der beslutningene tas i de ulike organisasjonsleddene.  Kunnskapen og verktøyene ungdommen lærer vil gjøre det enklere å forstå, og få medansvar i egen klubb. I tillegg til kompetansen deltakeren tilegner seg er det stort fokus på selvtillit/selvfølelse og teambuilding på kurset.

  Vi arrangerer dette kurset tidlig på våren hvert år. Invitasjon ligger på kalenderen fra nyttår og frem til kursstart. I 2017 ble kurset arrangert 3. - 5. mars.

  Utdanning for yngre ledere i idretten er en deltidsutdanning for ledere i alderen 19-29 år i norsk idrett. Målet er å gi yngre ledere i idretten en god lederutdanning, som de kan bruke videre i sitt verv/arbeid i norsk idrett.

  Studietilbudet er et samarbeid mellom Norges idrettshøgskole og Norges idrettsforbund. Utdanningen er lagt opp med både praktisk og teoretisk undervisning. Studentene vil få økt kompetanse innen ledelse, coaching og forståelse av norsk idrett som organisasjon.

  Utdanningen gjennomføres på deltid med to samlinger per emne (totalt fire samlinger) samt egenstudier og praksis i eget virke (i idretten). Alle studenter følges opp av en egen coach underveis i studiet. Det kreves 100% oppmøte til undervisningen for å få gå opp til eksamen.

  Sjekk ut informasjon om dette studiet på NIH sine nettsider. 

  Hver sommer (som oftest august) arrangerer Norges idrettsforbund Olympisk akademi - en møteplass for unge ledere i idretten. 

  Olympisk akademi finner sted på Nansenskolen på Lillehammer. Akademiet er en møteplass der deltakerne blir kjent på tvers av idrett, bosted, alder og rolle i idretten. Målet er å fremme idrettens verdier og fokusere på det holdningsskapende arbeidet innen idretten. Akademiet inviterer unge idrettsledere og andre til idédugnad og skolering innen olympiske verdier.

  Målgruppe og søknadsprosedyrer
  Deltakerne må ha fylt 18 år. Øvre aldergrense er 29 år.

  Grunnet høy kvalitet på undervisningsopplegget og gode foredragsholdere, er det Olympiske Akademiet et jevt program for alle idrettsinteresserte. Erfaringsmessig de siste årene har det vært stor økning i antall søkere, men vi har kun et begrenset antall plasser. NIF legger i 2016 opp til at alle ledd i organisasjonen skal være representert gjennom fordeling av antall deltakerplasser.

  Når skjer dette i 2017, spør du? Årets samling finner sted på Nansenskolen på Lillehammer 3. – 6. august 2017. Hold av datoen! Påmeldingsskjema og program blir publisert våren 2017. Følg med på disse nettsidene. 

  De to siste årene har NIF invitert alle som har gjennomgått Lederutdanning for yngre ledere i idretten (se over) og de som sitter i ungdomsutvalg i idrettskretser og særforbund til nettverkssamlinger og deltakelse på Idrettsgallaen. Det er grunn til å tro at dette blir en tradisjon og kan fungere som en gulrot for dem som bidrar litt ekstra inn i idretten. 

  Ønsker du å ta del i dette? Meld din interesse for å sitte i Vest-Agder idrettskrets sitt ungdomsutvalg eller søk deg inn på utdanningen for yngre ledere i idretten ved NIH.