Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

 

Priser og stipender fra Fylkeskommunen

vaf_logo.jpg

Her er en oversikt over ulike priser og stipender fra Vest-Agder Fylkeskommune

FYLKESKULTURPRISEN 2018

Fylkeskulturprisen deles ut til enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner for særlig fortjenstfullt arbeid

innenfor ramma av det utvida kulturbegrepet. Prisvinnerens arbeid bør fortrinnsvis ha regional betydning.

 

FRIVILLIGHETSPRISEN FOR ARBEID MED BARN OG UNGE  

Frivillighetsprisen deles ut til en person, organisasjon eller gruppe, som gjennom aktiviteter og prosjekt viser til

utvikling og resultat i barne- og ungdomsarbeidet i Vest-Agder.

 

Tildeling av prisene skjer etter forslag fra kommuner, organisasjoner, institusjoner, grupper og enkeltpersoner.

Forslag til kandidater sendes til postmottak@vaf.no innen 1. oktober

 

 

KUNSTNER – OG IDRETTSTIPEND  

Søk på arbeidsstipend, kunstnerstipend, utvekslingsstipend og idrettsstipend.

 

Mer informasjon og elektronisk søknadskjema finner du her:

www.vaf.no - kultur 

 

Søknadsfrist: 1. oktober