Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

 

Frivillighetens verdi i kroner og øre

hockeybarn.jpg

Frivillig innsats betyr mye både sosialt og økonomisk. Den frivillige innsatsen folk legger ned i idrettslaget hver uke blir mye penger om man skal regne på det.

Under innlegget finner man en oppdatert beregning av frivillighet/ulønnet arbeid per idrettskrets. Beregningen tar utgangspunkt i Statistisk Sentralbyrås (SSB) satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner som ble publisert i oktober 2017. SSB presenterer her tall fra 2015. NIF har «fordelt» verdien av frivillig/ulønnet arbeid per medlemskap, basert på 2016-tall. Som tidligere år, ligger det en del forutsetninger som er viktige å huske på når dere bruker tallene. Vi forutsetter at det er lik mengde frivillig innsats per medlemskap, og at all frivillig innsats skjer i de ordinære idrettslag. Dette fordi det usikkerhet knyttet til tallene fra bedriftsidretten, og fordi vi mener at dette, i det store bildet, gir et mer korrekt bilde.

Vi vil også gjøre oppmerksom på at SSB har lansert nytt og enklere brukergrensesnitt på hjemmesiden sin. Et av de nye verktøyene er kommunefakta. Ved få klikk (velg fylke, kommune) får du opp nøkkeltall fra kommunen og herfra kan du gå videre til KOSTRA-tallene til kommunen. SSB gjør også oppmerksom på at de vil tilpasse statistikken ved kommunes- og fylkessammenslåinger. Dette slår først inn for statistikken som blir publisert neste år.

Klikk her for å se oversikten over alle idrettskretsene.