Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Politiattest

trener5.jpg
Foto: Eirik Førde

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig med at idretten skal oppleves som et trygt og godt sted å være for barn, ungdom og personer med utviklingshemming. Som en viktig del av dette arbeidet har idrettsstyret vedtatt at alle, med et verv i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til mindreårige og personer med utviklingshemming, skal fremvise politiattest.

Hva er politiattest? 
En politiattest eller en vandelsattest inneholder opplysninger om en persons oppføringer i politiregistrene. Det kreves politiattest i flere yrker, også verv i frivillige organisasjoner.

Hvorfor kreves det politiattest?
Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger – en ren attest - fra alle personer med oppgaver i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til barn, unge og personer med utviklingshemming. Det er fordi vi ønsker et trygt og godt miljø for alle våre medlemmer.

Hvem omfattes av ordningen?
Ordningen omfatter både ansatte og frivillige, og gjelder uansett om personen får lønn for oppdraget eller ikke. Det avgjørende er i hvilken grad oppgavene vedkommende skal ha innebærer kontakt med mindreårige og personer med utviklingshemming. Trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, vil alltid være omfattet av ordningen. Ordningen omfatter bare personer over 15 år.

Hvilke forhold fremkommer i politiattesten? 
I politiattesten, eller barneomsorgsattesten, fremgår seksualforbrytelser mot barn eller voksne, drap, narkotikaforbrytelser og grov volds- eller ranskriminalitet. 

Ingen andre straffbare forhold vil fremkomme på denne politiattesten.

Hvem har ansvaret for dette?
Hovedstyret i idrettslaget har ansvaret for politiattester og skal utnevne en person som er ansvarlig for innhenting og oppfølging. Vedkommende skal ha en personlig vara. 

Spørsmål ang. varighet:

NIF har fått en henvendelse som går på varighet/gyldighet av politiattest. 
Vi har frem til nå anbefalt klubber å kreve ny politiattest etter tre år slik det anbefales på hjemmesidene. 
I følge politiet i korrespondansen skal man ikke søke om ny attest dersom man ikke bytter verv i klubben. Det er da slettes ikke uvanlig at de samme personene har verv som strekker seg over en periode på 5,10,15 og 20 år. 
Skal ikke da disse avkreves ny politiattest?

Svar:
Jo, da, dere kan kreve politiattest hvert tredje år.
Det skal etter reglementet kreves attest for hver nye oppgave. Samtidig er det slik at dersom oppgaven ikke endres, kan du ikke få ny attest uten at det foreligger en «mistanke» som berettiger ny attest. Av den grunn må idrettslaget beskrive oppgaven som skal utføres, ikke bare gjenta en standardbegrunnelse. Det regnes som en ny oppgave dersom for eksempel en trener tar går fra jentelag til guttelag, bytter idrett, flytter til et nytt kull osv.

  Den som plikter å fremlegge politiattest til idrettslaget, må selv sende søknaden til politiet. Dette kan gjøres elektronisk (for alle over 18 år) eller per alminnelig post. Før vedkommende kan søke om politiattest må han/hun få en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for politiattest. Dette skjemaet skal vedlegges søknaden. 
  Etter at politiet har behandlet søknaden blir attesten sendt til søkeren selv. Når politiattesten er mottatt skal denne fremvises for den i idrettslaget som er ansvarlig for politiattester. Vedkommende skal nedtegne opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren. 

  Politiattesten er gyldig i 3 år fra utstedelsesdato. 
  Innhenting av politiattest er gratis.

  • Finn ut hvem i klubben det skal innhentes politiattest fra og lag en oversikt over disse
  • Fyll ut følgende skjema og send til de aktuelle personene du skal innhente politiattest fra. 
  • Legg ved en beskrivelse av hvordan den enkelte går frem for å søke, og legg også ved følgende link. Det tar maks 2 minutter å søke om politiattest på nett.
  • Personer under 18 år må sende søknaden per post. For denne gruppen sendes samme skjema med egen informasjon om at søknaden må sendes per post til Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks 113, 9951 Vardø.
  • Det er viktig at den i idrettslaget som er ansvarlig for politiattester lager et godt system for oppfølging av disse. Det skal lagres opplysninger om hvem som er avkrevd politiattest, at den er fremvist og dato for fremvisningen. Nye personer/trenere må legges inn i oversikten, og de som allerede har levert må levere på nytt hvert 3. år. Det er også anledning til å be om ny attest dersom en person skal utføre nye oppgaver i klubben.

   

  Dersom det er anmerkninger knyttet til attesten, er det ikke anledning til å la vedkommende utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Det samme er tilfellet dersom attest ikke er innhentet, eller ikke fremvist den politiattestansvarlige. Det er ikke anledning til å gjøre unntak fra dette.

  En politiattest med anmerkning inneholder sensitive opplysninger. I idrettslaget er det kun den styreoppnevnte og vararepresentanten som skal kjenne til innholdet i politiattesten, eventuelt styrets leder. Informasjonen som fremgår av politiattesten skal behandles helt konfidensielt. Den styreoppnevnte og vararepresentanten har taushetsplikt om opplysninger som blir dem til del.

  Idrettslagets bekreftelse (skal vedlegges søknaden): https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/politiattest/bekreftelse-pa-formal-med-politiattest.pdf

  Link for levering av elektronisk søknad:
  https://attest.politi.no/

  Papirversjon søknad:
  Søknad om politiattest - bokmål
  Søknad om politiattest - nynorsk

  Skjemaet sendes til:
  Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
  Postboks 113
  9951 Vardø

  Ved generelle spørsmål om ordningen, kontakt idrettskretsen i eget fylke: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/. Ved spørsmål knyttet til spesifikke saker, kontakt Per Tøien i Norges idrettsforbund på telefon 21029000.