Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

 

Trenerstipend 2017

Trenerstipend 2017.jpg

Troms idrettskrets tildeler stipend til trenere som utøver treneroppgaver for Tromsidretten og som vil ta trenerutdanning/kurs på et høyere nivå innen sin idrett.Det er Troms fylkeskommunes støtte til idretten som gir midler til dette formålet, med følgende kriterer for tildeling:

  • Særkretser/regioner/særforbund kan søke på trenerstipend til trenere som planlegger/er i gang med trenerutdanning på et høyt nivå.
  • Det kan tildeles stipend på inntil kr. 20.000 pr. trener.
    Det stilles krav til 50 % medfinansiering av utdanningstiltaket fra særkrets/klubb/trener. Kostnadsplan for utdanningen samt en trenerutviklingsplan vedlegges søknaden.
  • Særkretser/regioner/særforbund gjør den idrettsfaglige vurderingen og innstiller sine søknader i prioritert rekkefølge hvis de søker for flere.
  • De som tildeles Trenerstipend forplikter seg til å utøve treneroppdrag innen sin idrett i Troms i 2 år. Dette følges opp av særkretsene/regioner/særforbund.
  • Troms idrettskrets innhenter råd fra Olympiatoppen Nord for prioriteringer av tildelinger mellom idrettene.
  • Søknadsfrist 1. juni 2017.
    Søknaden sendes på eget søknadsskjema til troms@idrettsforbundet.no

Kriterier finner du her

Søknadsskjema