Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

 

PRESSEMELDING

Troms idrettskrets har gjort følgende styrevedtak som oversendes Norges idrettsforbund i dag:

 Styret i Troms idrettskrets har drøftet situasjonen etter at idrettstyret i desember 2016 gjentok sitt tidligere standpunkt om ikke å åpne for innsyn i regnskaper for tiden før 2015. Saken om åpenhet har ved inngangen til 2017 fått fornyet oppmerksomhet gjennom media på grunn av dette vedtaket, også fordi Buskerud idrettskrets allerede i november sendte idrettstyret en velbegrunnet henstilling om å gjøre om på det tidligere vedtaket.

Også Troms idrettskrets opplever det som uforståelig at idrettstyret i NIF ikke vil praktisere åpenhet. Mange av de som er med i nåværende idrettstyre, var også med i idrettstyret for perioden 2011-2015. Dette faktum bidrar dessverre til allmennhetens oppfatning av at det er noe som ønskes skjult. Og dette forsterkes av at tidligere idrettspresident Tove Paule ifølge media har uttalt at hun gjerne ser at det gis innsyn i regnskapene for hennes styreperiode 2007-2011.

Idretten har i løpet av de siste årene fått et velfortjent svekket omdømme. Vi er gitt flere muligheter og anledninger til å komme oss ut av dette, men vår valgte toppledelse har hver gang håndtert det slik at oppfatningen av hemmelighold hver gang er blitt forsterket. Ett første skritt bort fra dette er at vi i alle ledd kan godtgjøre for at vi forvalter våre ressurser forsvarlig, og at idretten i alle ledd praktiserer de verdier som står som søyler i innledningen til vårt felles idrettspolitiske dokument (IPD). Nemlig GLEDE, FELLESKAP, HELSE, ÆRLIGHET og FRIVILLIGHET, DEMOKRATI, LOJALITET, LIKEVERD.

Til tross for svekket omdømme, opplever vi i Troms idrettskrets med stor glede at den allmenne interesse og kunnskap om idretten er forbedret. Særlig hos våre politikere, regionalt og sentralt. For idretten er det derfor avgjørende at vi kan SNU OM PÅ SITUASJONEN. Nemlig å forvalte dette engasjementet til å skape en positiv utvikling, og dermed også grunnlag for gode beslutninger til beste for norsk idrett. Ikke minst hva angår finansiering og bygging av idrettsanlegg. Men slik snuoperasjon betinger at idrettstyret viser vei, og ikke fortsetter som veiviser for at også 2017 skal bli preget av den samme negative oppmerksomhet og omtale som i hele 2016.

Troms idrettskrets oppfordrer alle idrettskretser og særforbund til å styrebehandle saken.

 

For utdypende kommentar, kontakt Knut Bjørklund tlf 915 10872