Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

 

Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2018

Boblehall.jpg

Fra og med 11. desember 2017 åpnes det for innlevering av søknader om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg, for behandling i 2018.

Søknadsfristen er 1. mars 2018. Søknader som mottas etter søknadsfristen, vil bli behandlet i 2019.

Søknader leveres elektronisk på eget søknadsskjema via Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmesider her

Skjemaet vil være tilgjengelig fra og med 11. desember 2017. Regnskapsskjema finnes også via lenke på disse sidene.

Alle som skal søke om kompensasjon bør merke seg følgende to punkter:
 Ordningen omfatter alle som søker om spillemidler og oppfyller vilkårene for å motta spillemidler gjennom Kulturdepartementets tilskuddsordninger for bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, med unntak av kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak. Spillemiddelsøknaden må være i formell orden før søknad om kompensasjon kan innvilges.
 Anlegget må være ferdigstilt før det kan søkes om kompensasjon. Regnskapsskjema og revisorrapport skal inngå som vedlegg til søknaden og må oversendes innen søknadsfristen.

Mer informasjon finner dere i disse dokumentene:

Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2018.pdf

Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2018.pdf