Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

 

Invitasjon til kurs om Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av anlegg for idrett og fysisk aktivitet

invitasjon 1.PNG

Troms fylkeskommune fordeler på vegne av Kulturdepartementet de spillemidler som hvert år stillestil disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i fylket, samt kulturbygg. I tilleggfordeles fylkeskommunale og statlige midler til fysisk aktivitet og friluftsliv.

I denne forbindelse har Kulturdepartementet bemyndiget kommunene til å foreta en
idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av anlegg som det skal søkes spillemidler til, for å
kvalitetssikre de tekniske planer, tegninger og søknader som kommer inn til kommunene.

Målgruppen for kursene er:
Kommunale saksbehandlere innen byggesaksbehandling og kommunale saksbehandlere innenfor kulturområdet som behandler spillemiddelsøknader som kommer inn til kommunene.


Kursene arrangeres i forkant av våre normale informasjonsmøter om spillemiddelordningen mellom kl.13.00-15.30 på de samme steder som oppsatt under. Kommunene bes stille med minimum 2 personer på hvert møte, og i alle fall med personer med teknisk bakgrunn fra byggesaksbehandling.

Se hele invitasjonen her