Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

 

Idrettsstipend 2017

Idrettsstipend 2017.PNG

Troms fylkeskommune deler årlig ut seks idrettsstipend tilidretts- og skyttertalenter i Troms. Hvert stipend er på kr15.000,-.

Stipendet gis til yngre utøvere i etableringsfasen som holder et nivå som gjør at de må ut av fylket/landsdelen for å konkurrere.

Utøveren må være medlem av et idrettslag eller skytterlag i Troms, representere egen klubb, og bo i Troms i 2017. Utøveren må også kunne vise til regionale-, landsdels-, og/eller nasjonale/internasjonale plasseringer innen sin idrett og være fylt 16 år i konkurranseåret for den aktuelle idretten.

Søknaden føres på eget søknadsskjema. Retningslinjer og søknadsskjema finnes på Troms fylkeskommunes hjemmeside: www.tromsfylke.no

Frist for innsending av forslag til kandidater til
særkrets/skyttersamlag er 27.oktober 2017.

Retningslinjer idrettsstipend 2017.pdf

Søknadsskjema Troms Fylkes Idrettsstipend 2017.pdf