Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

 

Registrer din hjertestarter-redd liv!

hjertestarter_logo.jpg

Det offentlige hjertestarterregisteret er opprettet av helsemyndighetene for å samle alle som har en hjertestarter i ett register for og raskt kunne identifisere nærmeste hjertestarter i en nødsituasjon.

Målet med hjertestarterregisteret er å bedre overlevelsen ved hjertestans utenfor sykehus. Opplysningene i registeret vil benyttes av helsepersonell ved medisinsk nødtelefon 1-1-3 for å identifisere nærmeste hjertestarter og derved korte ned tiden til første elektrosjokk kan gis.

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at det skal opprettes et nasjonalt hjertestarterregister i offentlig regi. Helsedirektoratet ga høsten 2015 Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) oppdraget med å opprette et slikt register. NAKOS er en del av Oslo universitetssykehus HF.  

Hjertestarterregisteret vil ikke bruke opplysningene i registeret til å sende deg reklame eller tilbud om utstyr eller kurs, og det koster ikke noe å registrere eller bruke registeret. Hjertestarterregisteret vil sende deg påminninger om nødvendig sjekk og vedlikehold av hjertestarterens batteri og elektroder. 

Bekreftede opplysninger om hjertestartere legges forløpende ut på www.113.no. Registeret er nå synlig i de fleste av landets AMK-sentraler.

Dette er fremgangsmåten på www.113.no

1         Velg ”Registrer ny hjertestarter”

2         Bruk e-posten som brukernavn den adressen du ønsker tilsendt informasjon på

3         Du vil få en e-post med link for å bekrefte e-postadressen din

4         Du vil da få en egen e-post med passord når e-post er bekreftet (det kan ta noen minutter)

5         Du kan endre til nytt passord når du har logge inn

6         Oppdater opplysningene om din hjertestarter

7         Påse at du har fylt ut alle nødvendige felt for at hjertestarteren kan aktiveres

8         Sjekk markøren i kartet, at den er mest mulig korrekt plassert

 

Noen vanlige feilsøk:

Du må også legge inn et telefonnummer til deg som kontaktperson på feltet ”mobil telefonnummer”. 

Elektroder som er gått ut på dato vil gjøre at den ikke blir aktivert i registeret, bestill nye og oppdater når de er skiftet ut.

Du må fylle ut noe i feltene for åpningstider og ingen av valgene kan stå som ”ikke valgt”

Nettside: www.113.no

Support: AED@nakos.no

 

Kontakt:

Helge Sandstå

Teknisk Systemansvarlig

Prehospital klinikk

Sykehuset i Vestfold HF

 Post: Boks 2168, 3103 Tønsberg

Mobil: 92 03 72 09