Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ungdommens NIF - Ungdomsutvalget på plass i Sarpsborg for å diskutere ungdommens plass i NIF

IMG_0294.JPG

Denne helgen ble det invitert til Landssamling for ungdomsutvalg i NIF med deltakelse fra de fleste idrettskretser i Norge. Telemark idrettskrets eget ungdomsutvalg var selvsagt til stede for å komme med sine innspill til hvordan NIF skal ivareta ungt engasjement i idretten!

 

Kort om ungdomsutvalgets rolle og deres deltakelse på Landssamling for ungdomsutvalg 

Telemark idrettskrets ungdomsutvalg er et utvalg under idrettskretsstyret i Telemark og skal arbeide med å fremme ungdommens interesser i Teleidretten på vegne av styret. 

En mulighet ungdomsutvalget har er å delta på samlinger der de møter andre i samme roller fra andre steder av landet. Helgens Landssamling for ungdomsutvalg var et initiativ fra Østfold idrettskrets på vegne av idrettskretsene i Norge - og en flott møteplass i starten av periodene til alle de sittende ungdomsutvalgene. I tillegg ble det en flott anledning for unge, idrettspolitisk engasjerte fra idrettskretsene til å påvirke sentrale prosesser i NIF, og telemarkingene var blant de som stilte spørsmål. 

Sentralt i samlingen: Innlegg om Idrettspolitisk dokument og moderniseringsprosessen i norsk idrett

Samlingen inneholdt flere ulike bolker, men i sentrum var to innlegg fra NIF om Idrettspolitisk Dokument og moderniseringsprosessen i norsk idrett - to prosesser som må sees i tett sammenheng med hverandre.

Der Idrettspolitisk dokument er måldokumentet som skal være førende for alt som skjer i norsk idrett, er moderniseringsprosessen et arbeid for å rigge organisasjonen for å best mulig nå målene i dokumentet. Per Tøien og Pål Kristen Rønnevik fra NIF innledet om disse to aktuelle og sentrale prosessene som pågår i norsk idrett akkurat nå.

Innleggene skapte mye diskusjon blant ungdomsutvalgene, mest fordi ungdommene selv ønsker å finne sin plass i dette arbeidet. De har et poeng i det og i foredragene fikk de muligheten til å komme med sine meninger om hvordan NIF bør se ut i fremtiden. Engasjementet er utvilsomt til stede og samlingen viste at ungdomsutvalgene i idrettskretsene bidrar med verdifulle meninger om hva vi skal drive med og satse på i norsk idrett.

Les: Mer om moderniseringsprosessen i norsk idrett og hvilke forslag som er lagt frem for diskusjon om fremtidig organisering av NIF her!

Felles nasjonale retningslinjer for ungdomsutvalg tilknyttet NIF?

Ungdomsutvalget i Telemark idrettskrets, med leder Marius Norli i spissen, sendte på før samlingen inn et forslag om å diskutere hvordan NIF kan tilrettelegge for at ungdom kan bli mer involvert og inkludert i organisasjonen. 

Bakgrunnen for dette er at ungdomsutvalget i Telemark har bestemt at de ønsker å arbeide for god tilrettelegging for ungt engasjement i NIF. Ungdommene er morgendagens frivillige - og mange steder allerede dagens frivillige - og vårt ungdomsutvalg mener de fortjener en organisering i Norges Idrettsforbund som bidrar til at det er mulig å engasjere seg!

Saken ble selvsagt godt mottatt og det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med konkrete forslag til NIF. Et spennende arbeid som kan tilrettelegge for mange unge idrettsledere i fremtiden. 

Finnes det ungt engasjement i din klubb? 

Er det unge, engasjerte mennesker i din klubb? Gir dere dem sjansen til å påvirke lokalt? Ungdomsutvalgets arbeid handler om å gå i bresjen for unge frivillige i norsk idrett og de håper klubbene i Telemark blir oppmerksomme på de unge ressursene som finnes lokalt. 

Har du unge engasjerte i klubben din som trenger litt mer påfyll for å engasjere seg, så oppfordrer vi dem til å melde seg på Lederkurs for ungdom, som vi arrangerer sammen med Vestfold idrettskrets 23.-25. november, i Skien Fritidspark. Sammen med ungdomsutvalget i idrettskretsen kan vi legge til rette for morgendagens frivillige! 

Sjekk ut: All info knyttet til Lederkurs for ungdom 23.-25. november